fbpx Загуби от наемане на неправилния човек | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Загуби от наемане на неправилния човек

Да работиш с хора е едно от най-сложните изкуства в живота на фирмата. Много пъти един от сериозните проблеми за нейното развитие е намирането на точните хора. Днес "генералите" се сражават на първа линия на фронта заедно с редовите войници. Често за тях е по-лесно, дори с цената на по-малко нерви но повече загубено време сами да свършат дадена работа. Затова наемането на точният човек е от съществено значение.

Процесът на подбор на персонал може да бъде дълъг, въпреки наличите днес на много свободни кадри на пазара на труда. Разбира се този процес е съпътстван с множество разходи, но те не приключват с наемането на нов човек. Тепърва фирмата инвестира в неговото въвеждане в работната среда и фирмена култура, обучение и други. Но ако изборът е бил правилен, би трябвало всяка добре премерена инвестиция във вашия нов служител да започне да се възвръща. Какво се случва, обаче, когато сте назначили неподходящ кандидат?

Според някои изследвания при направен грешен избор за фирмата загубата се изчислява приблизително на две годишни заплати

Но не е само това. Има и загуби, които не се измерват само с изразходваните средства за заплата, осигуровки, социални придобивки, обучение и време, което вие или ваш колега е посветил на погрешно назначения човек...
Помислете и за нематериалната страна на нещата. Какво имам предвид? Мислили ли сте за споделеното ноу-хау и информация за вашата фирма, успешни практики, клиентска листа, която вече е достояние на бивш служител? Този ваш бивш служител е потенциален бъдещ служител на вашата конкуренция все пак. А пропуснатите ползи или директните загуби, или дори вреди от несправянето на служителя с работата? И не само това.

Най-сетне сте преодоляли психологическия и административен момент и освобождавате неправилно назначения служител. Вие се връщате отново на изходна позиция - имате нужда от човек за тази работа. И колелото се завърта пак - времето и разходите за обучение и запознаване с работата ОТНОВО на нов служител, компенсиране на неговата вероятно ниска ефективност в първите седмици. Не е за пренебрегване и емоционалният стрес от текучеството за екипа.
Неправилният избор може също така да доведе до загуба на доверие в методите за подбор от работодателя, както и загуба на доверие от страна на кандидата за слаба преценка на неговите способности. Ето защо правилният избор при назначаване е важен, а за да го направите добре е да използвате подходящи методи за оценка и подбор на персонал.

На разположение на работодателите е набор от методики за подбор на персонал
Например тестове за оценка на мотивацията могат да бъдат използвани, за да намалите времето за наемане на персонал с поне 50% и да увеличите шансовете да назначите подходящия човек. Тези тестове допринасят и за повишаване на качеството и ефективността на интервюто при подбор, като препотвърдят направените по време на интервюто изводи или, напротив, да покажат разминаване и несъответствие между тях и резултатите от теста.
Това не означава, че тестовете могат да направят решението за избор на персонал вместо работодателя, но за сметка на това предоставят важна информация, която да даде отговори на ключови въпроси като :

  • Може ли кандидатът да се справи с работата?
  • Има ли нужда от допълнителна подготовка/ обучение или е готов за старт?
  • Отношението и мотивациите му би подобрило или би попречило на продуктивността?
  • Интересите му съвпадат ли с работата, за която кандидатства?
  • Каква е вероятността да остане при вас дългосрочно?

Тези въпроси са важни за работодателите и хората, които се занимават с човешки ресурси и колкото повече ясни отговори има, толкова загубите по подбора на персонал намаляват.