fbpx Индустрията на изнесените услуги е сред най-добрите работодатели в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Индустрията на изнесените услуги е сред най-добрите работодатели в България

Индустрията на изнесените услуги затвърждава позицията си на предпочитан работодател, което се доказва от нарастващия брой хора, работещи в сектора, както и от нарастващите разходи за служители и данъци, плащани от компаниите.

Секторът на бизнес услугите и технологиите формира 3,5% от пазара на труда в България по данни от последния годишен доклад на AIBEST. Дори в предизвикателната 2020 година, индустрията е продължила да наема нови хора, като към август 2020 г. броят на работещите в  сектора достигна 81 000 души (3000 служители повече спрямо успешната 2019 г.). Едновременно с това, индустрията генерира 9.3% от всички разходи за заплати в икономиката.

„Ние ще продължим да бъдем притегателна сила за таланти и предпочитан работодател, заради възможностите за развитие, които осигуряваме на младите хора. Ускорената дигитализация и нарастващото търсене към висококвалифицирани кадри е и причината за доближаването на нивото на заплащане между двата подсектора – изнесен ИТ услуги и изнесени бизнес процеси. В тази конкурентна среда компаниите от нашата индустрия редовно провеждат допитвания за нивото на удовлетвореност на служителите си. И като резултат от добрите HR практики, нашият секторът се отличава с изключително висока положителна обратна връзка от 77% от служителите.“, коментира Илия Кръстев, председател на Управителния съвет на AIBEST.

Заедно с това, компаниите не са прекратили практиките си за допълнителни финансови стимули и придобивки. Темпът на растеж на работната заплата в сектора на годишна база е 5% и е съизмерим с останалите отрасли на икономиката. 95% от компаниите дават годишен бонус на служителите си на база постигнати резултати, който средно е в размер на една брутната работна заплата.

Работата от дистанция е HR практика, която съществува за сектора от преди ковид пандемията, но сега значително се увеличава броя на компаниите, които ще прилагат хибриден модел и за в бъдеще. Към 2019 година такава възможност са предоставяли около ¼ от компаниите, като към момента 66% планират да продължат така да работят.  Близо половината от анкетираните (48%) планират да дадат опцията за работа отвсякъде, като 86% от компаниите предоставят оборудване или покриват разходите за такова.

100 % от членовете на AIBEST осигуряват допълнително здравно осигуряване на служителите си, както и бонус за довеждане на нов колега в организацията. Близо 76% от компаниите дават безплатни карти за спорт на служителите си или покриват частично разхода за спортни активности. 7 от 10 компании предоставят ваучери за храна, 60% от тях и животозастраховка и почти също толкова (57%) психологическа помощ.

Другата обща черта за индустрията на изнесените услуги са инвестициите в социално отговорни кампании. Сферите, в които компаниите организират своите инициативи са свързани с превенция на здравето и безопасността, етичните норми на поведение, насърчаването на разделното събиране на отпадъци, рециклирането и образователни инициативи за развитие на младите хора.