fbpx изнесени услуги | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Мениджърите споделят, сезон 8
Във видео поредицата ни с партньора на проекта "Мениджърите споделят" Volkswagen, днес ви срещаме с Нора Ишкова, която е изпълнителен директор на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST).
Размерът на сектора на изнесените услуги в България възлиза на 3.3 млрд. евро за 2020 г.
Индустрията на изнесените услуги затвърждава позицията си на предпочитан работодател, което се доказва от нарастващия брой хора, работещи в сектора, както и от нарастващите разходи за служители и данъци, плащани от компаниите. Секторът на бизнес услугите и технологиите формира 3,5% от пазар
Размерът на сектора на изнесените услуги в България възлиза на 2.9 млрд. евро за 2019 г.
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на „БИК Сървисис София” ЕООД за инвестиционен проект „Създаване на финансов център за споделени услуги на Societe BIC в гр.