Боян Страхилов

Вероятно сте забелязали как някои работни групи се справят много по-добре с общите задачи от други и по-леко постигат своите цели. Когато се опитате да разгледате по-отблизо този феномен, може да откриете "едва доловими" на пръв поглед разлики в отношенията между членовете на тези групи. Подобни разлики обаче водят до съществени различия в ефективността на функциониране на работните групи и резултатите, които те постигат. В такива случаи, споменатите работни групи наричаме екипи. И естествено възниква следният въпрос: "Как тези хора постигат това?"
ACE HR Services е млада българска консултантска фирма. Тя е специализирана в областта на управлението на човешките ресурси: - подбор на персонал; - тренинг програми (in-door и out-door) и развитие;