Евгени Борисов

16 Октомври 2005

Публично-частно партньорство

Конкурентноспособността на българската икономика в бъдеще ще зависи от това доколко ще е благоприятна бизнес средата у нас. Според експерти от Центъра за икономическо развитие тя ще се определя от параметри като фискална и институционална среда, достъп до финансиране, инвестиции, инфраструктура,...
16 Август 2005

Международни стандарти за социалната отговорност на успешния бизнес

В теорията и практиката съществуват различни термини, които описват сравнително новото понятие “социална отговорност", което задава нови стандарти за добра практика на бизнеса. А те са: Корпоративна социална отговорност; 4 Участие на корпорации в граждански инициативи; Защита на околната среда и...
16 Юли 2005

Информационна сигурност

През последните няколко години концепцията на информационната сигурност придоби друго измерение. Не толкова отдавна организациите пазеха само финансовата информация свързана с техните главни акционери и бе достатъчно архивите да са под ключ, а компютрите да не бъдат свързани в мрежа. Глобализацията...