Евгени Борисов

Конкурентноспособността на българската икономика в бъдеще ще зависи от това доколко ще е благоприятна бизнес средата у нас. Според експерти от Центъра за икономическо развитие тя ще се определя от параметри като фискална и институционална среда, достъп до финансиране, инвестиции, инфраструктура, развитие на малките и средните предприятия и пр.
В теорията и практиката съществуват различни термини, които описват сравнително новото понятие “социална отговорност", което задава нови стандарти за добра практика на бизнеса. А те са:
През последните няколко години концепцията на информационната сигурност придоби друго измерение. Не толкова отдавна организациите пазеха само финансовата информация свързана с техните главни акционери и бе достатъчно архивите да са под ключ, а компютрите да не бъдат свързани в мрежа. Глобализацията, широкото навлизане на интернет и мобилните комуникации станаха част от ежедневието ни, като това мащабно разрастване породи различни по характер и величина рискове.