Милена Симеонова

19 Март 2014

Не гонете консултанта

Разширявате дейността си и имате нови позиции? Напуска ви ключов шеф на отдел? Двама души си тръгват едновременно в екип от пет човека? Ако в своята фирма не разполагате с отдел за човешки ресурси и нямате специалист/и, чиято отговорност е основно подбор на кадри, доверете се на профeсионалистите....
16 Април 2009

Вземете най-доброто от кризата, то е ваше!

Теорема на Томас за самосбъдващото се пророчество:
Ако хората дефинират социални ситуации като реални, те стават реални в своите последствия.
Казано по друг начин - ако очаквате криза и се държите като че кризата ви връхлита и сте уязвими, тя ще го направи. Ако мис-лите за нея като...
16 Март 2007

Когато графиките говорят, мениджърите вземат успешни решения

Какво би се променило, ако имате малко повече информация за личностния профил на своите служители? Вие познавате хората в екипа си и едва ли има нещо, което ще ви изненада. Знаете кой е най-комуникативен, понякога неудържимо бъбрив. Знаете кой е естественият лидер, който може да убеди другите във...
16 Декември 2006

Криза ли? Дайте я насам!

Едни от най-често обявяваните позиции в интернет са за застрахователни агенти - консултанти. Всъщност, това са хора, от които не се иска опит в застраховането, не се изисква висше образование (или поне не е задължително) и не се иска да очакват трудов договор. Казано по-друг начин, това са хора,...