fbpx Не гонете консултанта | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Не гонете консултанта

Разширявате дейността си и имате нови позиции? Напуска ви ключов шеф на отдел? Двама души си тръгват едновременно в екип от пет човека? Ако в своята фирма не разполагате с отдел за човешки ресурси и нямате специалист/и, чиято отговорност е основно подбор на кадри, доверете се на профeсионалистите. Грешният избор ще ви излезе по-скъпо, отколкото ако възложите това на компания, която предлага професионален подбор. А ако сте в сферата на високите технологии, можете да търсите месеци наред и да не намерите търсения кадър. Затова изберете консултант. Той не просто ще ви достави услугата. Той ще ви дава професионални съвети, свързани с дългосрочното развитие на конкретната позиция, екипа, компанията. Той ще гради вашия имидж и ще добавя стойност към вашия успех. Как? Ето няколко основания да инвестирате в собственото си успешно решение

1. Вашият консултант може да предложи и проведе вътрешен подбор
Как преценявате - дали за дадения случай е уместен вътрешен подбор? Можете да го направите и със собствени сили? Тогава някои от служителите няма да участват, защото ще смятат, че нямат шанс. Ще приемат процедурата за предрешена и субективна. Линейните мениджъри, от своя страна, трудно “виждат” в ново амплоа служителите си, а не рядко предпочитат да ги задържат, защото са им ценни на сегашното си място. Консултантът ще направи независим вътрешен подбор, при който ползите за вас са комплексни:
- новоназначените ще познават работата и компанията, ще се адаптират бързо;
- избраните служители ще се чувстват оценени и ще работят мотивирано и пълноценно;
- вътрешното издигане мотивира всички служители в компанията и намалява текучеството;
- излиза по-евтино и води до рационално преструктуриране в компанията.

2. Консултантът ще изработи профил на успешния кандидат
Какъв точно човек търсите? Избройте поне пет характеристики, с които няма да направите компромис. Не са ли те същите, като тези за вашия началник? Тогава каква е разликата? Как определяте точно какво трябва да може и какъв трябва да бъде новият служител? Професионалистите в подбора правят профил за позицията - създават модел на идеалния кандидат и търсят най-доброто съответствие. Предимството за вас? - вероятността да попаднете на точния чoвек се увеличава в пъти!

3. Консултантът ще ви каже къде и как да рекламирате
Всяко търсене на подходящи кандидати е свързано с рекламно съобщение. Къде? В интернет? В местния вестник? В национален всекидневник? Радио? Във вестник за обяви? В списание? Или навсякъде? Сигурни ли сте, че за компютърни специалисти, например, най-удачни са компютърните издания? Консултантът ще ви насочи, защото за всяка позиция възможностите са различни. Винаги се съобразяваме и с бюджета, нали? Много е важно и как изглежда вашата обява. Тя трябва да е част от цялостния ви имидж. Консултантът ще ви каже кои са задължителните реквизити за ефективно съобщение и ще ви помогне да не нарушите закона, като вмъкнете дискриминационни текстове

4. Консултантите разработват въпросник за всяка позиция
Индивидуалният подход за всяка позиция предопределя успешния избор. Важно е когато се прави това търсене на съответствие с профила да се задават точните въпроси. Дори и да сте направили “фоторобот” на вашия човек, ако не знаете как да откриете търсените качества, той няма да ви свърши работа. А за всяка позиция има различни изисквания, често “меки”, които не трябва да се оценяват със самооценката на кандидата.

5. Консултантите ценят самочувствието
Как ви се струва този аргумент? На вас един кандидат може да ви се стори прекалено надут, дори арогантен. Дали пък неговото его не се дължи на постигнатото в собствената му кариера? Доброто самочувствие не е недостатък. По-скоро липсата му може да бъде вредна в някои случаи и в много дейности. Дали човекът срещу вас няма да ви омае като ви разказва вдъхновено своята история и няма да го надцените? Ще го отпишете ли само защото си поставя висока оценка? И в двата случая можете да сгрешите. Доверете се на професионалистите. Добро самочувствие не означава арогантност или липса на качества за работа в екип.