fbpx подбор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
 Технологични иновации, дигитален маркетинг, ИТ секюрити, ефективност (LEAN) на производстените принципи и обработване на големи масиви от данни (Big data) са сред новите области на експертиза необходими на компаниите днес, показв
Разширявате дейността си и имате нови позиции? Напуска ви ключов шеф на отдел? Двама души си тръгват едновременно в екип от пет човека? Ако в своята фирма не разполагате с отдел за човешки ресурси и нямате специалист/и, чиято отговорност е основно подбор на кадри, доверете се на профeсионалистите.
Всеки началник би искал да подбере най-подходящите служители, всеки работник горещо желае “да случи” на шеф, на работно място и най-вече на вид дейност, с която да си вади хляба.
Бизнесът в България оценява високо нивото на предлаганите услуги от екзекютив сърч компаниите и очаква още по-голяма гъвкавост и тясно сътрудничество с тях в процеса на директно търсене на управленски кадри.
Кой е най-подходящият начин за подбор на участници в екип? Този въпрос възниква винаги, когато мениджърите и предприемачите възнамеряват да създадат или променят състава на екипите си. Често пъти се използват три традиционни начина:
1. Подбор на участници в екипа от служители на фирмата според техния статут. 2. Подбор на участници в екипа от служители на фирмата според техните качества или техническа компетентност. 3. Възлагане на подбора на участници в екипа на специализирана агенция за подбор.
Професионален психологически подбор, съобразен с изискванията на работодателя за конкретната работна позиция, с профила на организацията и с организационните цели. Оценка на доминиращите ценностни ориентации, нагласи и мотиви на работещите в организацията с оглед разработване и създаване на програми за тяхното обучение и развитие.