fbpx Иновативните и креативни лидери са най-търсените | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Иновативните и креативни лидери са най-търсените

Иновативните и креативни лидери са най-търсените

 

Технологични иновации, дигитален маркетинг, ИТ секюрити, ефективност (LEAN) на производстените принципи и обработване на големи масиви от данни (Big data) са сред новите области на експертиза необходими на компаниите днес, показва проучване на консултантска компания за директен подбор Стантън Чейс Интернешънъл.

Според резултатите значителна част от топ мениджърите в България споделят, че бизнесът им е отбелязал ръст през 2016 г. (74,8%) и нито Brexit, нито миграционната вълна са оказали негативно влияне върху него. Това което ги тревожи повече е политическата несигурност свързана с оставката на правителството. Повече от половината (65,4%) смятат, че тази нестабилност ще окаже негативно влияние върху българската икономика.

Сред най-важните действия за задържането на компаниите успешни тази година се нареждат: откриването на таланти (51,6%), задържането на служители (50,5%) и поддържането на стабилен паричен поток (5о%). Значителна част от мениджърите 80,9%, предвиждат растеж на своя бизнес през 2017. В тази връзка 81% от тях планират да наемат нови хора на всички нива в организацията. Като трудна задача за компаниите се очертава намирането на квалифицирани професионалисти за ключови позиции. Най-предизвикателни се оказват директорските нива, според 92% от анкетираните, топ мениджмънта 89% и ключови специалисти и експерти със специфични функции според 86,8% от участниците. В подхода си към идентифицирането на нови и успешни таланти мениджърите в България използват най-вече препоръки и референции (72,6%), както и своята лична и прфесионална мрежа (65,6%). Не малка част от тях (36%), обаче се доверяват на партньор за директен подбор.

"През 2016 година наблюдавахме засилено търсене на услугата екзекютив сърч, като прави впечатление, че все повече български компании осъзнават необходимостта да я ползват. Данните от традиционното ни годишно проучване сред топ мениджърите в страната показва, че компаниите търсят иновативни и креативни лидери, които имат
качества да водят организацията към промяна и успех. Наред с традиционните мениджърски роли все по-голяма е нуждата и от професионалисти в области като технологични иновации, дигитален маркетинг, продажби и ИТ сигурност.", споделя Дарина Пенева, изпълнителен директор на Стантън Чейс Интернешънъл България.

Водещите фактори които биха накарали топ мениджърите да променят настоящия работател са: отговорности без делегирани правомощия (71,8%), нивото на автономност и независимост (69%), както и несъответсвие в лични и фирмени ценности (61,2%). Самообучението и самообразоването са посочени на първо място от анкетираните (81%) като основно средство за личностно развитие, следвано от развитие на лидерски умения (63,2%) и трейнинги (61,1%). Повече от половината са отворени за нови възможности за кариерно развитие и са склонни да сменят местоживеенето си, както в чужбина така и в България.