Росица Митова

03 Септември 2013

farmhopping

Как да намерят фермерите своите потребители и как да се свържат с тях?

farmhopping е иноватвна комбинация от социална мрежа и виртуален фермерски пазар, където малките и средни производители могат да разполагат със собствено онлайн пространство, чрез което да достигнат до свои съмишленици и поддръжници, които ние наричаме фармхопъри. farmhopping цели да е...
08 Февруари 2010

Риск мениджмънт - стига с рискове или "да" на риска

Как да помогнем на фирмата си с риск мениджмънт?
Риск се съдържа във всичко, което правим - от пресичането на улицата, когато отиваме на пазар, до наемането на нов счетоводител във фирмата.
За съжаление в повечето случаи хората възприемат думата „риск” негативно - този, който подмами световните финансови институции в капана на финансовата...