fbpx Владимир Рашев | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Преосмисляне, създаване, разписване и автоматизиране на основните процеси в компанията - това е в основата на ERP системите. Те не предполагат много отклонения от вече създадените процеси и ако искате да бъдете много гъвкави, вече е по-трудно.
Най-общо казано, Business Intelligence или BI включва бизнес аналитични модели, технологии, информация и практики за вземане на по-информирани и по-сигурни управленчески решения.