финанси

16 Август 2004

Морският бизнес- сериозен приход за държавата

Морският бизнес в България има голямо икономическо и социално значение за страната. По приблизителни данни в морското стопанство на България са заети пряко около 25-30 хиляди души. Основният дял в морския бизнес се пада на морския транспорт и свързаните с неговото обслужване дейности. През 2003 г....
16 Август 2004

Представителството пред митническите органи по Закона за митниците

Той има съществено значение за търговските оператори, тъй като е непосредствено свързан с отговорността при подаване и приемане на митническите декларации за поставяне на стоките под режим, при разрешаването на определени митнически процедури и при възникването на вносно митническо задължение.
...
16 Август 2004

Лицензи за превоз на товари и пътници

Всички транспортни компании, които извършват превоз на пътници и товари на територията на страната, както и международни превози, трябва да отговарят на определени критерии, за да получат лиценз за дейността си. Ако те не докажат, че покриват съответните изисквания, които изцяло са хармонизирани с...
16 Август 2004

Логистиката в България

В стопанската наука и практика понятието "логистика" е заимствано от военното дело. Според някои публикации използването на термина "логистика" във военното дело датира от Х в. от н.е., като се привеждат изказвания на Византийския император Лъв VI (866-912), който определя логистиката като...
16 Август 2004

Easytrade - глобална платформа за международна търговия

Когато едно малко предприятие планира да внесе или изнесе стоки, то се сблъсква със сложни процедури, документи, правила и закони. В резултат мнозинството предприемачи от малкия и среден бизнес възприемат участието си в международната търговия като участие, съпътствано с непреодолими трудности....
16 Август 2004

Реализация на машини на българския и европейския пазар

Най-важният и основен документ на ЕС за машиностроителната продукция е машинната директива 9837ЕС. Тя е транспонирана в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините. Документът е разработен по новия подход и определя съществените изисквания при машините за...
16 Август 2004

Организация на процеса по стратегическо планиране и въвеждане на стратегията

"Форем Консултинг" е независима консултантска фирма, която развива дейност в България и на Балканите. Фирмата е привлякла професионалисти и от международни консултантски компании, които работят в България.
тел.: 02/980 8008, www.foremconsulting.com В предишна статия от тази поредица...
16 Август 2004

Свободните зони - модерни логистични центрове за търговия и услуги

 Всеобщо е признанието, че свободните зони са важен инструмент на международната икономическа политика с цел развитие на свободна международна търговия.
Свободна търговска зона е тази, в която контролът е основан по-скоро на формалности, извършвани в съответствие с изискванията на...
16 Юли 2004

Виртуална мрежа на българските малки и средни предприятия

Българската асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) е единствената децентрализирана неправителствена организация на независими агенции за регионално развитие и бизнес центрове в България, чиято основна дейност е насочена предимно към развитието на регионалната...
16 Юли 2004

Клиентът оценява качеството

Сред многото компании на лизинговия пазар, постоянно увеличаващи своя годишен оборот, "Афин България" ЕАД - дъщерно дружество от групата Afin, има водеща позиция в предоставянето на финансови решения за поддържане на продажбите на Iveco в Източна Европа
Превръщайки се в един от лидерите на...

Страници