fbpx Всeки втори плаща безконтактно в търговската мрежа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Всeки втори плаща безконтактно в търговската мрежа

Безконтактната технология продължава да се възприема като най-популярен начин за извършване на електронни разплащания в Европа. Приблизително всяка втора картова трансакция в търговската мрежа е безконтактна. Данните показват, че българските потребители все по-често се възползват от технологичното развитие, тъй като почти половината от всички извършени картови разплащания в търговската мрежа в страната са безконтактни.

Новo проучванe на Mastercard за безконтактните разплащания на европейския пазар установява несъмнено увеличаване на ползването на безконтактните разплащания в цяла Европа като отчита повишаване с 97% на безконтактните транзакции за последната година. Българският пазар отбелязва впечатляващ ръст от 151%, което е далеч над средното, с тенденция за постоянен растеж. През август 2018 г. в България 49% от всички картови транзакции в търговската мрежа са безконтактни. През януари 2018 г. 40% от всички картови разплащания в търговската мрежа в страната са безконтактни и броят им непрекъснато расте - до днес, когато всяко второ картово разплащане в България е безконтактно. В над 15 ключови европейски пазара - включително Дания, Хърватия, Гърция, Унгария, Холандия, Полша, Русия - безконтактните транзакции в търговската мрежа дори надхвърлят 50%. Непрекъснатото развитие на технологиите както в сферата на плащанията, така и в сферата на анализа на данни в цяла Европа, позволява на държавите да се възползват максимално от напредъка в  развитието на регионалната технологична инфраструктура. Като резултат всяка страна е в състояние да оперира по-интегрирано и ефективно.

Транспортните системи в Европа са една от основните сфери, които стимулират нарастването на безконтактните разплащания, тъй като позволяват по-голяма бързина и сигурност на осъществените транзакции. Броят на потребителите, които използват безконтактната услуга, непрекъснато се увеличава, тъй като технологията заема все по-важна роля във всекидневния Последните данни показват също, че в много европейски страни потребителското поведение драстично се променя към пренасочване и възприемане на безконтактни технологии. В Полша, както и в други държави, безконтактните транзакции са водещи - над 80% в последната година. Много европейски държави приемат безкасовата икономика посредством практиката за извършване на безкасови плащания и бързото приемане на безконтактни технологии.

Тези резултати ясно показват Европа като лидер в прехода към безконтактни технологии, защото потребителите се нуждаят от бърз и комфортен метод на плащане, на който могат да се доверят. В допълнение към лесния удобен достъп потребителите също търсят сигурност и защита, когато се отнася до технология за плащане.  Установената от проучването увеличена употреба на безконтактната услуга изгражда разпознаваемост и сигурност, а все повече потребители смятат, че безконтактната технология е безопасна или дори по-сигурна от традиционните методи на плащане.