fbpx "Буркан банк" продължава да е сигурният трезор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

"Буркан банк" продължава да е сигурният трезор

Хората много добре следят движението на парите си - 77% от анкетираните в последно проучване редовно проверяват баланса по своите сметки и 79% знаят с точност какъв е кредитният им лимит. Нуждата от по-голям контрол върху собствените ни пари съвпада с липсата на доверие в банките, като само 54% от хората казват, че имат доверие в тях и едва 31% твърдят, че тяхната банка им предоставя достатъчно информация.

Предвид че достъпът и контролът върху банковите сметки са широкодостъпни онлайн и чрез мобилни приложения, хората са все по-осведомени във финансово отношение и 76% се възползват от технологиите и управляват финансите си в интернет. Също така обаче избягваме възможности, които биха затруднили контрола върху парите - 64% от анкетираните казват, че се опитват да не пазаруват на кредит.

Въпреки модерните времена, бурканът си остава „сигурен“ трезор. Анкетираните споделят : „Ако парите са в банката, изведнъж всичко е похарчено, без дори да съм забелязал“, въпреки че повечето от нас предпочитат да плащат с карта (64%) вместо с пари в брой (42%).

Оказва се, че жените са по-ангажирани с парични въпроси. 83% от тях казват, че обикновено те следят финансите на домакинството в сравнение със 78% от мъжете. Жените са и по-склонни да проверяват редовно баланса по сметката си (79% срещу 74% от мъжете). Това е в пълна противоположност на кой, според мъжете, командва, тъй като 62% смятат, че те взимат повечето решения, свързани със семейния бюджет.