финанси

16 Юни 2004

Външното обкръжение като фактор за развитието на една фирма

В предишните статии на тази рубрика се спряхме основно върху идентифициране на външното обкръжение, в което развиваме своята дейност. Започнахме с разглеждане на пазарния сегмент, в който работим, състоянието на пазара като цяло, нашето участие и мястото ни на този пазар, както и перспективите за...
16 Юни 2004

Марката - ключът към хотелиерския бизнес

Идеята за отварянето на хотела ни се осъществи със средства на съдружниците. Искахме да опитаме силите си с един малък луксозен пансионат с европейски вид и стандарт на обслужване. Такъв хотел може да създаде своята постоянна клиентела още с отварянето си. Бизнес пътниците и гостите на Варна...
16 Юни 2004

Ваканционни селища и вилни зони са хитът при имотите по Черноморието

Кандидат-купувачът за място по Южното Черноморие трябва да работи с посредник, за да си спести неудобствата при търсенето на имот, като например недостатъчното познаване на "хлъзгавите повърхности". Такива могат да бъдат както свлачищата, така и районите, които са забранени да се купуват от...
16 Юни 2004

Възможности за финансиране на предприятия извън програмите на ЕС

Инвестиции от Латинска Америка
(AL Invest)

ресурсите и възможностите си Мрежа от оператори от Европа и Латинска Америка си сътрудничат, за да организират срещи между компании, активни в един и същ сектор.
Всяка година комисията финансира срещи на европейски и латино-...
16 Май 2004

Време за данъци

Отсрочването или разсрочването се допуска, когато данъчният орган установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на задълженията. След преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при...
16 Май 2004

Модернизиране на търговския регистър в България

Той има пряка връзка с идеята за изваждане на търговския регистър от съда. Целта е вместо магистратите да се грижат за регистрацията на търговските дружества, това да се извършва от частни фирми. Първоначалният проект бе разработен от експерти на Центъра за изследване на демокрацията, Българската...
16 Януари 2004

Застраховане на финансов риск - неразбраната необходимост

Какво значи "хеджиране" и има ли почва у нас?
На разбираем език терминът означава застраховане от даден вид риск - валутен, лихвен, фондов или стоков. Хеджингът възниква, когато едно лице, изложено на риск, се стреми да елиминира опасността, като заема обратна позиция в един...
16 Декември 2003

Българският вариант на взаимните фондове

Финансова група ЕЛАНА Финансова група ЕЛАНА
работи успешно на българския пазар от 1991 г. и се утвърди като най-голямата частна небанкова финансова институция. Тя предлага на клиентите си различни финансови продукти, включващи управление на активи,...
16 Ноември 2003

Играта на оборотния капитал

За да оцелее, един работодател трябва да се разплаща с работници, доставчици, майстори, данъчни служби и често с агресивни кредитори. Това крехко салдо на текущите активи към текущите пасиви е дефинирано неопределено като оборотен капитал /средства/. Всъщност какво точно представлява оборотният...
16 Ноември 2003

Електронният подпис тръгна в мрежата

Работодателите могат вече да регистрират в НОИ новонаетите и освободени служители по електронен път. Единственият лицензиран доставчик за издаване на удостоверителни услуги е "Информационно обслужване" АД (ИО-АД). В качеството си на доставчик ИО-АД предлага сертификати за обикновен и универсален...

Страници