финанси

16 Август 2004

Лицензи за превоз на товари и пътници

Всички транспортни компании, които извършват превоз на пътници и товари на територията на страната, както и международни превози, трябва да отговарят на определени критерии, за да получат лиценз за дейността си. Ако те не докажат, че покриват съответните изисквания, които изцяло са хармонизирани с...
16 Август 2004

Представителството пред митническите органи по Закона за митниците

Той има съществено значение за търговските оператори, тъй като е непосредствено свързан с отговорността при подаване и приемане на митническите декларации за поставяне на стоките под режим, при разрешаването на определени митнически процедури и при възникването на вносно митническо задължение.
...
16 Август 2004

Морският бизнес- сериозен приход за държавата

Морският бизнес в България има голямо икономическо и социално значение за страната. По приблизителни данни в морското стопанство на България са заети пряко около 25-30 хиляди души. Основният дял в морския бизнес се пада на морския транспорт и свързаните с неговото обслужване дейности. През 2003 г....
16 Юли 2004

Виртуална мрежа на българските малки и средни предприятия

Българската асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) е единствената децентрализирана неправителствена организация на независими агенции за регионално развитие и бизнес центрове в България, чиято основна дейност е насочена предимно към развитието на регионалната...
16 Юли 2004

Клиентът оценява качеството

Сред многото компании на лизинговия пазар, постоянно увеличаващи своя годишен оборот, "Афин България" ЕАД - дъщерно дружество от групата Afin, има водеща позиция в предоставянето на финансови решения за поддържане на продажбите на Iveco в Източна Европа
Превръщайки се в един от лидерите на...
16 Юни 2004

Външното обкръжение като фактор за развитието на една фирма

В предишните статии на тази рубрика се спряхме основно върху идентифициране на външното обкръжение, в което развиваме своята дейност. Започнахме с разглеждане на пазарния сегмент, в който работим, състоянието на пазара като цяло, нашето участие и мястото ни на този пазар, както и перспективите за...
16 Юни 2004

Възможности за финансиране на предприятия извън програмите на ЕС

Инвестиции от Латинска Америка
(AL Invest)

ресурсите и възможностите си Мрежа от оператори от Европа и Латинска Америка си сътрудничат, за да организират срещи между компании, активни в един и същ сектор.
Всяка година комисията финансира срещи на европейски и латино-...
16 Юни 2004

Марката - ключът към хотелиерския бизнес

Идеята за отварянето на хотела ни се осъществи със средства на съдружниците. Искахме да опитаме силите си с един малък луксозен пансионат с европейски вид и стандарт на обслужване. Такъв хотел може да създаде своята постоянна клиентела още с отварянето си. Бизнес пътниците и гостите на Варна...
16 Юни 2004

Ваканционни селища и вилни зони са хитът при имотите по Черноморието

Кандидат-купувачът за място по Южното Черноморие трябва да работи с посредник, за да си спести неудобствата при търсенето на имот, като например недостатъчното познаване на "хлъзгавите повърхности". Такива могат да бъдат както свлачищата, така и районите, които са забранени да се купуват от...
16 Юни 2004

Големият проблем на България се нарича инфраструктура

Димитър Хаджиниколов, заместник-министър на икономиката
пред сп. "Твоят БИЗНЕС"Зам. министър Хаджиниколов, какви са очакванията за летния туристически сезон тази година?
- Информацията, с която разполагаме е от туроператорите и от срещите, които бяха проведени по време на...

Страници