fbpx финанси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

финанси

Кандидат-купувачът за място по Южното Черноморие трябва да работи с посредник, за да си спести неудобствата при търсенето на имот, като например недостатъчното познаване на "хлъзгавите повърхности". Такива могат да бъдат както свлачищата, така и районите, които са забранени да се купуват от чужденци. Трябва да сте наясно и дали ако вземете земята, ще можете да строите върху нея. Съществуват т.нар. екозони.
Идеята за отварянето на хотела ни се осъществи със средства на съдружниците. Искахме да опитаме силите си с един малък луксозен пансионат с европейски вид и стандарт на обслужване. Такъв хотел може да създаде своята постоянна клиентела още с отварянето си. Бизнес пътниците и гостите на Варна предпочитаха премерения лукс, съчетан с усещане за уют, близък до семейния, и разумни цени с много корпоративни отстъпки.
Инвестиции от Латинска Америка (AL Invest)ресурсите и възможностите си Мрежа от оператори от Европа и Латинска Америка си сътрудничат, за да организират срещи между компании, активни в един и същ сектор. Всяка година комисията финансира срещи на европейски и латино-американски компании, търсещи пазарни връзки и стратегически съюзи. http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al-invest/index_en.htm Инвестиции от Азия (Asia Invest)
Отсрочването или разсрочването се допуска, когато данъчният орган установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на задълженията. След преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при разсрочване на данъчното задължение длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите данъчни и другите публични задължения.
Той има пряка връзка с идеята за изваждане на търговския регистър от съда. Целта е вместо магистратите да се грижат за регистрацията на търговските дружества, това да се извършва от частни фирми. Първоначалният проект бе разработен от експерти на Центъра за изследване на демокрацията, Българската търговско-промишлена палата и Върховния касационен съд по повод подготовката на бъдещия Закон за търговския регистър.
Какво значи "хеджиране" и има ли почва у нас? На разбираем език терминът означава застраховане от даден вид риск - валутен, лихвен, фондов или стоков. Хеджингът възниква, когато едно лице, изложено на риск, се стреми да елиминира опасността, като заема обратна позиция в един или повече финансови инструменти.
Работодателите могат вече да регистрират в НОИ новонаетите и освободени служители по електронен път. Единственият лицензиран доставчик за издаване на удостоверителни услуги е "Информационно обслужване" АД (ИО-АД). В качеството си на доставчик ИО-АД предлага сертификати за обикновен и универсален електронен подпис. Предвид голямото движение на работна ръка, универсалният електронен подпис дава възможност на работодателите да спестят време в динамичната бизнес среда.
Чувстваме се победители след като, изтърпявайки всевъзможни унижения, сме получили кредит. И банките умело спекулират с това наше чувство. Но истината е, че дълбоко в нас усещането, че сме жертви, не ни напуска. Докато във финансово развитите държави един средно предприемчив човек лесно и безпрепятствено може да получи ресурс на не по-висока цена от 4-6%, то в България тя варира между шоковите цифри 9-20%! Възможно ли е от победител - жертва кредитополучателят да се превърне само в победител? Трудно. Но не е невъзможно
За да оцелее, един работодател трябва да се разплаща с работници, доставчици, майстори, данъчни служби и често с агресивни кредитори. Това крехко салдо на текущите активи към текущите пасиви е дефинирано неопределено като оборотен капитал /средства/. Всъщност какво точно представлява оборотният капитал и дали фирмите наистина знаят как да го управляват?  Текущите активи включват: