финанси

За да оцелее, един работодател трябва да се разплаща с работници, доставчици, майстори, данъчни служби и често с агресивни кредитори. Това крехко салдо на текущите активи към текущите пасиви е дефинирано неопределено като оборотен капитал /средства/. Всъщност какво точно представлява оборотният капитал и дали фирмите наистина знаят как да го управляват?  Текущите активи включват: