fbpx уредба | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Цените на качествените газови уредби тръгват от 800 лв. и всяко предложение под тази цена означава, че компонентите, от които е изградена газовата уредба, са с ниско качество.
Мощността, гаранцията, спецификите на монтажа са сред най-обсъжданите теми, когато става дума за газови системи, съобщава българската марка REAGAS.
Министерството на земеделието и храните ще създаде работна група, която да анализира нормативната уредба, свързана с малките земеделски производители.
По инициатива на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев е създадена работна група по изготвяне оценка на действащата нормативна уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в минно-суровинния отрасъл, като целта е държавата да защити по-добре интереса на работн