fbpx Подготвят промяна в нормативната уредба за минния бранш | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подготвят промяна в нормативната уредба за минния бранш

По инициатива на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев е създадена работна група по изготвяне оценка на действащата нормативна уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в минно-суровинния отрасъл, като целта е държавата да защити по-добре интереса на работниците при неизпълнение на необходимите мероприятия по безопасност и здраве от страна на концесионера.

Екипът от професори, инженери и експерти от Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и „Минпроект“ АД ще работи съвместно със специалисти от Българската минно-геоложка камара. Ще бъдат направени изменения и допълнения на действащите: Правилник за минно-спасителната и газо-спасителната дейност, Правилник по безопасността на труда при разработване на находища по открит начин и Правилник по безопасността на труда в подземните въглищни мини. Предстои утвърждаване на Правилника за безопасни и здравословни условия на труд при подземен добив.

Екипът от специалисти ще работи за актуализиране на остарелите правилници за безопасност в мините, с цел да се осигури ефективно функциониране на регионални минно-спасителни служби.