fbpx 28 фирми получиха първите ваучери за дигитални проекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

28 фирми получиха първите ваучери за дигитални проекти

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ раздадоха първите 28 ваучера в пилотното издание на „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“, администрирана от Агенцията и финансирана от ОПИК.

Ваучерите са в размер на 5 000 лв. и 20 000 лв., като чрез безвъзмездната финансова помощ фирмите ще могат да подобрят или въведат дигитален маркетинг, да оптимизират процеси и/или да осигурят кибер и информационна сигурност.

Очаква се процедурата да подкрепи още над 400 предприятия, които ще могат да се възползват от услугите на близо 300  доставчици на ИКТ услуги.

Общият бюджет на ваучерната схема е над 9 милиона лева (9 180 000 лв.), като ще съдейства за достъпа на малкия и средните бизнес в страната до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството.

Ваучерната схема се осъществява по договор, подписан от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ с № BG16RFOP002-2.15-0002-C01 с наименование „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.