fbpx МС прие Закона за колекторските фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

МС прие Закона за колекторските фирми

Министерски съвет прие Закона за колекторските фирми, който бе внесен изцяло по инициатива на Министерството на икономиката и индустрията.  

„Радвам се, че с правителството имаме политическата воля и категоричност, за да решим този проблем. Още днес законът ще тръгне към Народното събрание. Също така, вярвам, че ще бъде приет от Народното събрание, защото е предварително консултиран с четирите парламентарни групи от управляващото мнозинство, консултиран е с множество потребителски организации, с омбудсмана. Направихме много широко обществено обсъждане, благодаря на всички колеги и експерти, които се включиха в изработването на закона“, каза министър Нинова днес на брифинг.

Ето и някои акценти от Закона:

1. Фирмите, които ще изпълняват тази дейност, ще подлежат на регистрация, до сега нямаше такава и абсолютно своеволно и от юридически, и от физически лица се събираха вземания.

2. Тези фирми ще трябва да имат капитал от 500 000 лв.

3. Освен това ще трябва да имат застраховка професионална отговорност, ако нанесат щета или вреда на някого, то тя да бъде покрита от тази застраховка.

4. Ръководството на тези фирми трябва да са неосъждани лица и такива, срещу които не се водят наказателни дела.

5. Те са длъжни преди да престъпят към каквото и да е действие да уведомят длъжника и да го поканят да изпълни доброволно задължението си.

6. Длъжникът има право да оспори това търсене.

7. Задължени са да не звънят и да не упражняват натиск и каквато и да е интервенция върху хората от 20 до 7 часа., както и в почивни, и в празнични дни. Следващото позвъняване да бъде не по-рано от два дни, без облепване на обществени места - домовете, блоковете на хората, с информация за техните задължения.

8. И най-важното, колекторите нямат право да искат по-голяма сума от тази, която е в първоначалното задължение, т. е нямат право да начисляват онези много такси и комисионни, които събират за себе си и с което един дълг от 50 лв. става 500 лв. Само основното задължение и единствено лихвите за забавяне, които са законната лихва.

9. Законът предвижда при неизпълнение при тези задължения да има сериозни санкции и глоби. Глоба за физически лица от 5- до 15 хил. лв., за юридически и еднолични търговци от 10 до 50 хил. лв.