fbpx Хотелиерство и ресторантьорство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Броят на обявите за работа през м. юни е спаднал с 8% (близо 4000 по-малко). За това има логично обяснение: от една страна се намираме в най-активния отпускарски период в годината – работодатели и търсещи работа са по-слабо активни на пазара на труда.
Броят на обявите за работа през февруари продължава да расте, показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Предложенията са се увеличили с 9% спрямо януари, а на годишна база ръстът е 50%. оложителна е тенденцията и в почти всички сектори.