fbpx 60% ръст на обявите за работа в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

60% ръст на обявите за работа в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“

Броят на обявите за работа през февруари продължава да расте, показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Предложенията са се увеличили с 9% спрямо януари, а на годишна база ръстът е 50%.

оложителна е тенденцията и в почти всички сектори. С най-голям ръст на обявите през февруари е секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 60%. След него се нареждат секторите „Логистика и транспорт“ (40%) и „Счетоводство, одит, финанси“ (14%).

При останалите сектори ръстът на броя на обявите е : „Маркетинг и реклама“ (5,6%), „Производство“ (5%), „ИТ“ (4%), „Административни и обслужващи дейности“ (2,4%), „Търговия и продажби“ (2%), „Здравеопазване и фармация“ (1%).

Почти непроменен, с много лек спад на предложенията, остава секторът „Строителство“, в който обявите са намалели с 0,2%.

Дялово разпределение

Секторите „Търговия и продажби“ и „ИТ“ запазват водещите си позиции по брой на предложенията съответно с дялове от 19% и 15,7%.

Още през предходния месец JobTiger отчетe ръст от 72% в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“. С продължаващото текущо увеличение делът на обявите на сектора се увеличава на 15,6% и от предишно пето място той вече заема трето по дял от общия брой обяви и почти изравнява този на сектора „ИТ“.

След тях по дял се нареждат съответно секторите: „Производство“ (15%), „Административни и обслужващи дейности“ (10%), „Логистика и транспорт“ (8%), „Счетоводство, одит, финанси“ (5%), „Строителство“ (4,9%), „Здравеопазване и фармация“ (3,9%), „Маркетинг и реклама“ (3,5%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

При предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа се наблюдава лек спад от 3% или близо 200 предложения по-малко, спрямо януари. Общият дял на тези обяви е 13,2% от всички обяви за работа или близо 6250 предложения. Спрямо секторите, които предоставят възможност за такъв тип работа, тези предложения са разпределени в следното съотношение „ИТ“ (63%), следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (16%) и секторите на аутосорсинг (BPO) индустрията (16%) и „Търговия и продажби“ (5%).