fbpx Подпомагат горската и хранителна индустрия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подпомагат горската и хранителна индустрия

35 предприятия, чиито инвестиции са предимно в секторите месо, мляко и преработка и маркетинг на горски продукти ще бъдат подкрепени в свои проекти с общо около 13 млн.лв. Проектите са по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Те бяха разгледани днес на заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност. Голяма част от помощта ще бъде усвоена в областите Пловдив и Благоевград. Много от хранително-преработвателните предприятия планират да модернизират съоръженията си за производство на месо и преработка на мляко. Други ще инвестират във винарски изби и в производство на нерафинирани растителни масла. В сектора на горската промишленост ще бъдат подкрепени предимно проекти за изработка на палети от дървесни отпадъци. Инвестициите в този тип дейност имат висока икономическа и екологична стойност. Така общият размер на субсидиите по Мярка 123, одобрени от началото на Програмата за развитие на селските райони досега, надхвърли 230 млн. лева.