fbpx Интерконекторът Гърция-България е сред най-важните ни приоритети за диверсификация и енергийна сигурност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Интерконекторът Гърция-България е сред най-важните ни приоритети за диверсификация и енергийна сигурност

Изграждането на интерконектора Гърция-България е сред най-важните приоритети на българското правителство в енергийната област, който има ключова роля за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ не само за нашата страна, а и за целия регион на Югоизточна Европа. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на среща с посланика на САЩ в България Н.пр. Ерик Рубин. Г-жа Петкова запозна своя гост с напредъка по изграждането на междусистемната връзка и последващите стъпки до окончателната му реализация.

По думите на енергийния министър проектът се развива с предварително начертаните темпове, така че строителството му да започне през 2018 г., а реалната експлоатация – през 2020 г.
През есента на тази година трябва да стартира обществената поръчка за избор на изпълнител на строителните дейности, информира министър Петкова. Паралелно с това ще бъде обявен нов пазарен тест за неразпределения капацитет на газопровода.

Считам, че можем да постигнем много добри резултати в този тест, имайки предвид вече напредналите действия по реализация на проекта, отбеляза енергийният министър. Тя информира своя гост и за предприетите стъпки за получаване на финансиране за проекта в размер на 35 млн. евро по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Документацията за това е представена в Управляващия орган на програмата, както и в Европейската комисия.
За изграждането на връзката има възможност да се ползват и европейски фондове от гръцка страна. Това е станало ясно по време на неотдавнашна среща между енергийните министри на двете страни, за която министър Петкова информира своя американски гост.

Бъдещата работа на топлоелектрическите централи от комплекса „Марица изток“ от гледна точка на гласувания неотдавна референтен документ на Европейския парламент за най-добри налични техники за големите горивни инсталации също бе тема на разговора между енергийния министър и посланика на САЩ в България. Министър Петкова информира за възможността да бъде поискана дерогация (изключение) от новите норми. За да се случи това обаче, всяка инсталация трябва да кандидатства индивидуално и да докаже, че разходите, които ще трябва да направи за изпълнение на новите екологични норми, многократно превишават ползите за околната среда. В Министерството на енергетиката ще бъде създадено специално координационно звено, което да поддържа непрекъсната връзка с топлоелектрическите централи, браншови организации, синдикати и експерти за успешно решаване на въпроса.