fbpx приоритет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

приоритет

 Без лични умения и организация, хората са склонни да губят време, да имат чувство на неудовлетвореност и да живеят в постоянно трескаво състояние, тъй като те бързат вечно да направят нещо навреме.
Изграждането на интерконектора Гърция-България е сред най-важните приоритети на българското правителство в енергийната област, който има ключова роля за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ не
Професионалното направление „Туризъм“ в университетите трябва да влезе в списъка на приоритетните специалности. С такова становище излезе днес Междуведомственият съвет за кадрите в туризма.
Сигурността на данните (54%) и новите облачно-базирани решения (52%) са приоритетните области за инвестиции от страна на ИТ отделите в Европа през тази година.
„Три са най-важните приоритети в енергетиката, чието успешно изпълнение ще даде видим резултат в дългосрочен план.“ Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която участва в десетата годишна среща на бизнеса с пра
 „Реализацията на приоритетните проекти в енергетиката ще гарантира енергийната сигурност не само на България, но и на целия регион на Югоизточна Европа“.
„Осигуряване на ефективна правна рамка и подкрепа на малките и средни предприятия за достигането до нови пазари са сред основните ни приоритети.
През 2012 г. приоритет по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) ще се даде на младите фермери и животновъдните ферми. В момента работим много усилено по създаването на гаранционния фонд, който да заработи от следващата година.
Над 250 ръководители на компании, експерти, разработчици и представители на академичната общност участваха в Oracle Day 2011 – най-значимия годишен форум на компанията в България.