fbpx Кауфланд представи обновен идеен проект за столичните Централни хали | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Кауфланд представи обновен идеен проект за столичните Централни хали

Kaufland България представи обновеното си инвестиционно намерение за „Централни хали“ в София на пресконференция днес. Компанията продължава да привежда проекта си за развитие на търговските функции на сградата в съответствие със законовите изисквания за обект със статут на паметник на културата.

През юли месец компанията обяви публично първоначалния си идеен проект за сградата на „Централни хали“, който премина през стандартна процедура по одобрение от компетентните държавни органи. Във връзка с направените препоръки от страна на НИНКН и Министерство на културата, компанията преработи и обнови проекта за реконструкция и реставрация на зданието.

Направените промени касаят интериорни и екстериорни предложения, както и облагородяване на зоната около сградата. Настоящото проектно решение е вдъхновено от първоначалната планова схема на арх. Наум Торбов и се характеризира с изключителна симетрия и отвореност на пространството. Отчетливо са обособени оригиналните две основни пешеходни оси по линията изток-запад и север-юг, както и централното пространство в залата, в центъра на което е предвидено възстановяване на фонтана по проект на арх. Наум Торбов от 1908 година.

По надлъжната ос на централния вход е предвидена главна търговска част с разположени от двете й страни щандове за търговия, което създава усещането за покрит градски пазар с главни и второстепенни търговски улици. Като част от цялостната концепция за „Централни Хали“, за нуждите на бъдещия магазин ще бъде изработено изцяло ново асортиментно ниво. Стандартният продуктов микс на Kaufland ще се адаптира, така че да отчете всички особености и традиции на търговията в сградата.

На  второто ниво,  вземайки под внимание обществено-социалната функция на Халите, над технологичните помещения е обособена зона за отдих с кътове за храна и напитки, характерни за такъв тип сгради в цяла Европа. Терасата е визуално отделена от стените на сградата чрез стъклен под. На подходящо място е позициониран в стъклена кутия и часовниковият механизъм от западната кула, съхранен до наши дни.

Достъпът до сутерена е осъществен посредством два единични травелатора, разположени успоредно на главната търговска улица. В сутерена,  така както и на основния етаж, и на терасата са предвидени площи за помещения на отделни търговски обекти на независими търговци. Планирано е делът на тяхното пространствено присъствие в общата площ на магазина да е по-голям, отколкото във всеки друг търговски обект на инвеститора.

В сутерена зоната на археологическите останки и крепостната стена се предвижда да бъде оформена като „Интерактивна зона за археология и история“, която с подходящо оформление на интериора да предостави възможност на посетителите да се запознаят с историята както на самата сграда, така и на античността, исторически напластена през различните епохи в централната градска част на София. Предвижда се интерактивна зона за деца, книжарница, изложбена част.

Проектът планира и визуално възстановяване на всички входове, като три от тях ще бъдат отворени: Централен вход за посетители  от бул. „ Мария Луиза“, страничен вход за посетители откъм паркинга към ул. „Пиротска“ и вход за зареждане откъм ул. „Георг Вашингтон“. Визуално се възстановява оригиналната фасада на зазидания в момента вход откъм ул. „Екзарх Йосиф“. По отношение на външната част на сградата се предвижда единствено облагородяване на околното пространство, в което влизат нов паркинг за клиенти, както и за велосипеди и за зареждане на електромобили, външни за обекта паркоместа, дървесна и храстова растителност.

Проектът се съобразява с изказаните опасения на членовете на СЕСОНКЦ за разкриване на археологически останки в подземния участък на товарната рампа и в тази връзка инвеститорът се отказва от първоначално представеното проектно решение за понижаване нивото на подземната товарна зона, както и от всякакви изкопни работи, за да се запази съществуващото ниво на настилката в сутерена. Предложени са алтернативни варианти за транспортния достъп и зареждането на търговския обект. Чрез преобразуване на съществуващата товарна рампа пред западната фасада на сградата и повдигане на плочата на рампата би било възможно безшумно и екологично зареждане на търговския обект и управление на отпадъците. Зареждането е решено с по-малки камиони, отговарящи на наредбата за достъп на товарни автомобили в централна градска част.