fbpx 17 банки искат да отпускат кредити по програмата за селските региони | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

17 банки искат да отпускат кредити по програмата за селските региони

17 търговски банки са подали оферти за участие в откритата процедура на дъщерното дружество на Българска банка за развитие Национален гаранционен фонд за осъществяване на гаранционната схема по Програмата за развитие на селските райони. Офертите бяха отворени днес от 7-членна комисия, съставена от представители на Министерство на земеделието и храните и групата на ББР, и представители на банките-участници.

Сред кандидатите са Алианц Банк, МКБ Юнионбанк, Банка Пиреос, ТВI Банк, Банка ДСК, Пощенска банка, ОББ, Рафайзенбанк, Общинска банка, СИБанк, БАКБ, Алфа Банк, Търговска банка Д, Тексимбанк, УниКредит Булбанк, ПИБ и ЦКБ. Гранационнната схема бе създадена, за да подпомогне процеса на усвояване на средствата по ПРСР, като се очаква НГФ да гарантира кредити за 1.3 млрд. лв.

Целта на процедурата е да се подберат банки-партньори, които да администрират процеса на управление на гарантиран портфейл от кредити на бенефициенти по мерки на ПРСР. Гаранционната схема ще покрива част от риска по кредити, отпуснати за осъществяване на проекти, одобрени за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.

Обществената поръчката е разделена на 18 обособени позиции, като всеки участник имаше възможността да кандидатства за не повече от 2 позиции. Най-голям интерес беше заявен към обособена позиция 1, коята е и с най-нисък гаранционен лимит от 20 млн. лв. Следват позиции 3, 2, 5 съответно с гаранционни лимити от 31 млн. лв., 25 млн. лв. и 42 млн. лв. Няма подадени оферти за четири от обособените позиции – 14, 16, 17 и 18. Техните лимите са за 86 млн. лв., 97 млн. лв., 102,5 и 108 млн. лв.

Членовете на комисията очакват избора на изпълнители по съответните обособени позиции да бъда направен в максимално кратки срокове.