53 проекта се борят за приз в Евро награди за отговорни бизнес-партньорства

40 кандидатури бяха подадени в категория „Партньорски проекти на големи предприятия” и 13 в категория „Партньорски проекти на малки и средни предприятия” за първите Европейски награди в областта на корпоративната социална отговорност „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”. Програмата за насърчаване на отговорни корпоративни практики и сътрудничество цели да отличи подобаващо най-добрите КСО практики в Европа. Европейските отличия се организират в 29 страни, с подкрепата на Европейската комисия.
Най-голям брой от кандидатите са базирани в София (22), Пловдив (6), Стара Загора (3), а останалите са от Гълъбово, Челопеч, Варна, Кърджали, Пирдоп, Девня, Разлог и Перник.
От този 14ти март всички кандидатури ще бъдат публични и достъпни на интернет сайта на организация - unglobalcompact.bg

Тогава започват работа и оценителите, чиито имена и резюмета също са качени там.
В края на месеца се очаква всички участвали компании и активни членове на ГД на ООН да дадат своя глас в подкрепа на техните фаворити от двете категории.

Наградите са както за големи, така и за малки и средни компании; за млади компании и за такива с традиции – важното е да представят едно или повече партньорства. Победителите на национално ниво ще бъдат тържествено отличени в България и ще представят страната на общоевропейска церемония през юни 2013 г. На официалното събитие в Брюксел ще им бъдат
връчени сертификати, подписани от високопоставен представител на Европейската комисия.
Крайният срок за подаване на кандидатурите бе 1 март 2013 година. Церемонията по публична защита на проектите и награждаването им ще се проведе на 25 юни 2013 година.

Моля коментирайте