fbpx Австрийският бизнес у нас с предпазливи очаквания за 2023 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Австрийският бизнес у нас с предпазливи очаквания за 2023 г.

Австрийско търговско представителство (ADVANTAGE AUSTRIA) представи резултатите от традиционна годишна анкета сред австрийските инвеститори в България, която оценява бизнес климата у нас.

При общата оценка на бизнес климата у нас през 2022 г. 19% от анкетираните ръководители отчитат подобрение, а 36% не виждат промяна. Въпреки че 45% докладват влошаване, резултатите можем да приемем за положителни с оглед на икономическите трудности, пред които се изправя светът след COVID-19, инвазията на Русия в Украйна и в условията на енергийна криза и криза на доставките.

„Последното ни проучване показва трезва оценка на бизнес средата и предизвикателствата, съчетана с предпазливи очаквания. В същото време факторът «наличност на служители» играе решаваща роля за развитието на икономиката и отделните предприятия – той определя дали посоката е към икономически успех или не“, добави той.“, сподели Филип Купфер, търговски съветник към Посолството на Австрия и ръководител на ADVANTAGE AUSTRIA

Нагласите за 2023 г. по отношение на очакванията за бизнес средата са сходни като през 2023 г.: 12% разчитат на подобрение, 41% предполагат, че няма да настъпят съществени промени, а 47% са по-скоро песимисти.

При оценката на общата обществено-политическа рамка и институционална среда в България повечето ръководители на австрийски компании не отчитат напредък в сферата на регулациите и бюрокрацията (89%) и са разтревожени от липсата на предвидима икономическа политика (91%). Само 8% от тях виждат напредък в борбата с организираната престъпност и корупцията.

В същото време представителите на австрийските компании оценяват като добра или много добра системата за данъци и мита у нас (81%).

Запитани за някои ключови фактори за развитието на бизнеса, 72% от компаниите оценяват положително достъпа до кредити и капитал, а 68% са доволни от качеството на местните доставчици. Нивото на разходите за труд е оценено като добро или много добро от 65% от анкетираните, но в същото време само 20% оценяват положително наличността на квалифицирана работна ръка.

По отношение на своите обороти над 65% от мениджърите на австрийски компании отчитат увеличение през 2022 г., но само 36% очакват възходящата тенденция да продължи и тази година.

Относно увеличението на възнагражденията на служителите 35% планират увеличение от 5 до 10%, а 36% – от 10 до 15%.

Любопитен факт е, че 58% от анкетираните лидери предвиждат инвестиции във фотоволтаици.

Проучването е проведено с участието на повече от 100 ръководители на австрийски компании в края на 2022 г. в едни изключително предизвикателни времена. 

С инвестиции от над 5 млрд. евро (според Българската народна банка) Австрия е вторият най-голям чуждестранен инвеститор в България.

По време на медийната среща управителят "Амер спортс" Ивайло Петров, чийто акционер е австрийският Amer Sports Holding сподели: „Темите свързани с бъдещ растеж и наличието на достатъчно квалифициран персонал ще са основни навсякъде в Европа, затова е ключово да се инвестира правилно в образование, развити публични услуги и във всичко, което би имало ефекта на магнит за създаване на иновативна и ефективна индустрия.“.  Заедно с това той обяви, че освен завода за ски в Чепеларе, в който работят около 700 души и произвежда брандовете Atomic и Salomon, компанията инвестира във втори завод в Асеновград, като така ще разшири пазарното си присъствие. В момента "Амер спортс" задоволява около 30% от световното потребление на ски.