fbpx Банкоматите в България намаляват за четвърта поредна година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Банкоматите в България намаляват за четвърта поредна година

По данни на БНБ общият брой на банкоматите в България намалява. Статистиката сочи спад между 1 и 5 % всяка година, като в периода 2019 и 2020 г. разликата е най-голяма.

Тази тенденция не е нова, общият брой банкомати бавно намалява от пика им през 2016 г., когато има над 5750 такива активни устройства в България. През последните две години обаче, ефектът на пандемията засилва процеса на премахване на АТМ машини, както и на банковите клонове в страната. Така през 2021 г. е регистриран най-ниският брой банкомати на територията на България за последните 10 години.

При спад от над 400 активни АТМ устройства в държавата през последните пет години, трябва да се погледне защо се случва този феномен, къде и кои райони засяга най-силно и как тази промяна афектира населението на България. Над 400 банкомата е драстичен и притеснителен спад, който се осъществява за изключително кратък период от време.

Въпреки ръста на плащанията с карта от началото на пандемията, в България все още кешовите плащания са предпочитан метод на разплащане.

Затова е тревожна новината, че приблизително 10% от българските банкомати излизат от употреба през последните 5 години. АТМ устройствата също така се премахват главно от нисконаселени места, изолирани локации и труднодостъпни региони и това затруднява ежедневието и финансовите възможности на много българи, жители и посетители на тези райони. Възрастните хора трудно получават достъп до пенсиите си, трябва да предвиждат допълнителни разходи за транспорт и да отделят специално време, за да ходят до банкомат извън населеното си място. При сегашните епидемични условия това става все по-голям проблем и ограничава солидна част от българското население.

Липсата на достъп до банкомати води до редица проблеми, които засягат нисконаселените места в България. Обикновено в един нисконаселен регион или селище е инсталиран един банкомат, а понякога, в редки случаи присъства и банков клон. Сред премахнатите 400 АТМ устройства през последните години преобладават  демонтираните банкомати в отдалечени райони като Острица и Кацелово, които са труднодостъпни и с липсващ обществен транспорт. Така хората са принудени да отделят време и да организират пътуване, само и единствено за да изтеглят пари, част от които трябва да отделят за транспорт и разноски, докато стигнат до въпросния банкомат.

Затова компании, предоставящи финансови услуги, сред които е и Euronet, предприемат действия за разрешаването на този масов проблем. Euronet има световна мрежа от банкомати без банкови клонове и техният бизнес модел се различава драстично от този на традиционните банки. Този модел може да помогне на много хора, като улесни достъпа им до финансови средства, спестявайки време, ресурси и нерви.

От петте най-големи банки в България през последните години три регистрират годишен спад в броя на собствени банкомати и банкови клонове. Тъй като банкоматите са изцяло поддържани от банките, чието име носят, това е голяма финансова отговорност за тях. И покрай ниската им употреба през последните години, присъствието на АТМ устройства в България намалява, като на определени места изчезва напълно. На банките не им е изгодно да поддържат собствени банкомати с нисък процент на използваемост, на труднодостъпни места, без надзор и технически сертифицирани лица за поддръжка. Само за последната година една от банките с най-много физически клонове в България е намалила броя на локациите си с 21, а банкоматите си съкращава с 40, което в проценти е около 7% спад на банковите клонове и 5% спад в броя на АТМ устройства.