fbpx България е на седмо място по приходи сред страните в региона | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България е на седмо място по приходи сред страните в региона

17 са българските компании сред 500-те най-големи фирми в Централна и Източна Европа според класацията на Кофас – ЦИЕ Топ 500. Приходите на най-големите родни фирми за 2010 г. са 14.3 млрд.евро, което е 2,62% дял от общия оборот и бележи ръст от 14,67% спрямо резултатите от предходното проучване за 2009 г. Кофас създава класацията за трета поредна година като проучва 13 страни от региона на база на оборота на местните компаниите през календарната 2010 година.

“България се нарежда на седмо място по приходи сред страните от Централна и Източна Европа в проучването на Кофас за топ 500-те компании в региона,” сподели Георги Лилянов, управител на Кофас България. „Забелязваме ръстеж при българските топ фирми, но темповете му са по-бавни от средните за региона.”

Броят на българските компании в класацията е намалял от 18 на 17 в класацията за 2010г., но 14 от тях бележат ръст в приходите си, докато за 2009 г. положителна промяна в оборотите са имали само 3 от 18-те участника. Въпреки генералната положителна тенденция, едва по-малко от половината от българските топ фирми имат растеж на нетната печалба, а 10 от тях са намалили персонала си през 2010 година. Местните компании в ЦИЕ Топ 500 са от традиционно стабилни за страната ни отрасли, като производство и търговия с горива, енергетика, металургия и телекомуникации. Българската фирма с най-високи приходи от продажби за трета поредна година е „Лукойл Нефтохим” и заема 29 позиция в класацията, следвана от „Лукойл България” (71 позиция) и „Аурубис” (78 позиция).

Общият оборот за 2010 г. на 500-те най-големи компании по данни на Кофас е 545,4 млрд евро, и е с 19,85% по-висок от този през 2009 г. Най-големите 10 компании в Централна и Източна Европа за 2010 година са в Полша, Унгария, Украйна и Чехия и формират 15.4% от общия оборот. В отраслово отношение сред традиционните „двигатели” на икономиката в Централна и Източна Европа са сектори, свързани с добиването и търговията със суровини като петрол и метали, повлияни от движението на цените на суровините в световен мащаб.

В България, както и в целия регион производството и търговията с горива генерира най-високите обороти от 7 млрд. евро в нашата страна и 134,9 млрд. евро общо за 13-те проучвани страни. Нетната печалба за региона обаче в този сектор е спаднала с 35% в сравнение с 2009 г., а в България с 86%,. Значителна положителна промяна в оборотите на компаниите се наблюдава в бизнеса с метали едновременно в Централна и Източна Европа (49,94%) и в България (36,41%), въпреки че и в този сектор компаниите в региона все още бележат отрицателни финансови резултати. При българските компании в класацията единственият сектор, който реализира положителна промяна в нетната печалба за 2010 г. е енергетиката, която отбелязва ръст от 104,73% спрямо 2009г. Продължава да се наблюдава спад в местния сектор на телекомуникациите, като за 2010г. приходите са намалели с 3,48%, докато в региона има минимален ръст от 1,1%.

По отношение на заетостта в 500-те най-големи компании се наблюдава спад от средно 10,12% за региона. Ситуацията в България за 2010 г. е сходна – с 10,82% по-малко служители в топ компаниите, от които 1/3 са освободените от сектора на телекомуникациите.