fbpx Членовете на Сдружението за модерна търговия призовават за стриктно спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Членовете на Сдружението за модерна търговия призовават за стриктно спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19

Водеща снимка
Да

Членовете на Сдружението за модерна търговия призовават за стриктно спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19

Във връзка с нарасналия брой заразени с Covid-19 в България, членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) - BILLA, Deichmann, dm, Kaufland, Lidl, Mr. Bricolage, ProMarket, T MARKET, Аванти, Фантастико и Хиполенд, призовават за стриктно спазване на приетите мерки срещу разпространението на вируса, които търговските вериги отговорно прилагат. Така ще се гарантират здравето и сигурността както на хората, пазаруващи в магазините на големите търговци, така и на техните служители.

Търговските вериги апелират при посещения в магазините клиентите да следват инструкциите за безопасност, поставени на видни места; да използват препаратите за лична дезинфекция, разположени на входовете на обектите; задължително да разполагат с предпазни маски, тъй като в противен случай няма да бъдат допуснати вътре; да се съобразяват с инструкциите на служителите по сигурността и ако се наложи, търпеливо да изчакват на входа, за да не се получава струпване на хора; да спазват определените посоки на движение и дистанция от поне 1,5 метра от останалите клиенти както при пазаруване, така и при изчакване на касите; по възможност да плащат с банкови карти вместо с пари в брой; да не посещават магазини, ако усетят неразположение или грипоподобни симптоми.

Членовете на СМТ са осигурили: дезинфектанти за посетителите; пропускателен режим, с който да се гарантира оптимален брой клиенти в магазините; лични предпазни средства за служителите – маски, ръкавици и шлемове; прегради на касите и в секторите за директно обслужване на клиенти като щандове за месни и млечни продукти, за топли храни и деликатеси.

Поне два пъти дневно се извършва цялостна дезинфекция на търговските, касовите и складовите зони, на количките и кошниците за пазаруване.

Провеждат се и регулярни инструктажи и проверки на спазването на предписанията на здравните власти, внимателно се следи за служители с грипоподобна симптоматика, а част от компаниите въведоха и PCR тестване и разделяне на хората в централните офиси и логистичните центрове на екипи.

В настоящата ситуация на нарастване на броя на заразените, търговските вериги заявяват готовността си да продължат тясното сътрудничество с държавната и местните администрации, базирано на добрите практики, доказали своята ефективност.

От полза за българските потребители е всяка мярка за безопасност в търговията на дребно да бъде съгласувана с бранша. Например, фиксирането на максимален брой клиенти, които се допускат в магазините независимо от площта им, следва да бъде съобразено с търговската площ на различните обекти, която варира от 100 кв. м до повече от 5 000 кв. м. При липса на диференциран подход някои от магазините ще бъдат препълнени, а други ще останат полупразни.

В този случай добра практика би било броят на клиентите да се определя според площта на магазина, например 1 клиент на 10 кв. метра. С цел ефективно прилагане на мерките, от полза би било въвежданите стандартизирани и централизирани правила, да бъдат прилагани локално без тълкувания, за да се избегне хаос в системата и затрудняване на търговията в цели региони.

Членовете на СМТ подчертават още веднъж своята готовност да запазят духа на сътрудничество и взаимопомощ в диалога с институциите за изпълнението на мерките срещу разпространението на Covid-19 и още веднъж призовават за търпение и дисциплина при посещения в магазините, за да може всеки клиент у нас да пазарува спокойно и при максимална сигурност за своето здраве.