Да продаваме на европейския пазар

Да продаваме на европейския пазар

Въпреки, че европейският пазар днес е единен и може да продавате стоката си където искате, няма да е лесно, ако сега започвате.Трудно ще ви приемат с отворени обятия, освен ако не сте изобретили хапчето на века. Пазарът е безкомпромисен и ако не играете играта по правилата направо ще изпаднете извън борда, а освен това загубите може да са огромни.

На големия пазар нямате право на колебания и незнания. Никой няма да бъде снизходителен, защото сте "новак" в тази дейност. Експортната търговия крие много опасности, за които трябва да сте подготвени. Но за да успявате, трябва да сте наясно с крайната си цел и с начините, по които да я достигнете.

Представяне и разпознаване на продукта на пазара

- Подгответе представяне на свойствата и ползите, които вашият продукт носи на пазара. Насочете вниманието към ползите за вашия клиент и съответно за крайния потребител.

- Излагайте вашите продукти на търговски изложения на целевите пазари. Слушайте какво казват хората за вашите продукти и за продуктите на конкурентите. Поканете потенциалните купувачи да посетят вашия щанд. Използвайте възможността да опознаете тези ключови купувачи.

- Пуснете продукта пробно на ограничен пазар, който е представителен за целевия пазар (например изберете три града във Франция и магазини, които обслужват средностатически домакинства). Бъдете внимателен относно демографската и етническата структура на пробния пазар.

- Организирайте демонстрации на вашия продукт в магазините - раздавайте мостри на потребителите.

- Подгответе информационни материали за търговските обекти (с информация за продукта, рекламни материали).

- Посетете търговските обекти на набелязаните клиенти, преди да посетите снабдителя им. Запознайте се с дейността им и с продуктите, които предлагат. Разберете има ли физически ограничения в магазините им, които ще ограничат излагането на продуктите ви?

- Посетете съответните снабдители на търговеца, ресторанта, хотела или потребителя на хранителни съставки, за да представите продукта и фирмата си. Обяснете качествата и ползите от вашите продукти, както и възможностите и ползите при закупуване от вашата фирма.

- Бъдете подготвен да обсъдите цялата си маркетингова програма. Осигурете информационни материали на езика на купувача. Сделките рядко се сключват при първата среща, затова се уговорете за следваща среща за допълнителни разговори.

- Ако използвате услугите на дистрибутор, ще бъде полезно да го придружите при посещенията му при ключови клиенти.

- Планирайте, развивайте и осъществете реклама в медиите на целевия пазар.

- Представете продукта на местните медии, които имат вестникарски рубрики или телевизионни предавания на тема храни (особено ако предлагате нещо ново и различно или продукт с изключителни хранителни качества).

- Ако сте си поставили за цел да бъдете доставчик на хранителни съставки, бъдете подготвен продуктът ви да бъде сравнен с този, предлаган от настоящия доставчик на клиента ви. Това често се прави чрез сравнителна дегустация "на сляпо". Потребителите на хранителни съставки неохотно сменят доставчиците си, така че бъдете готов да преодолеете тази съпротива. Предложете на производителя да използва пробно продукта ви. Може да се наложи да предоставите мостри.

Facebook коментари