fbpx Доволният клиент е най-добрият маркетинг | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Доволният клиент е най-добрият маркетинг

Доволният клиент е най-добрият маркетинг

През последните десетилетия на миналия век се наложи нова концепция - МАРКЕТИНГ – която се разпространява с голяма скорост, както в социалната и икономическата теория така и в практиката.
Модерният маркетинг сега се счита за основен фактор за успеха на икономическото и социалното развитие на организацията, удивително решение, което е основно средство на една компания за постигане на по-висока производителност, но също така и за избягване на риска.
Маркетингът е всеобхватен, защото "влияе върху живота на всеки, той е средството, чрез което се определя стандартът на живота на хората" (Ф. Котлър, J. Saunders, Г. Армстронг, V. Wong - Принципите на маркетинга - Европейско издание).

Когато бях в университета, първо нещо което научих за маркетинга беше:
„ Маркетингът може да се определи като социален и управленски процес, чрез който индивиди или групи от индивиди получават това, което им е нужно чрез създаване и обмен на продукти, предлагащи на определена цена, или даже като процеса на управление, отговарящ за определяне, предвиждане и задоволяване изгодно на изискванията на клиентите. (Ph.Kotler,Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997.2The Chartered Institute of Marketing UK, în E.Hill, T.O’Sullivan, Marketing, Editura Antet,Oradea, 1997)

Научих как маркетингът е всичко около: продукт, цена, промотиране, разпространяване, обаче всичко това, да си призная ми се струваше много „теоретично“. Нямаше нищо общо с моята представа за маркетинг и с това, което виждах на пазара: реклама, връзки с обществеността, event management, мърчандайзинг…. Всъщност повечето хора, които съм питала бяха на моето мнение, не знаеха какво представлява маркетингът и го определяха като „реклама“ , „как да излъжеш някой да си купи определен продукт, „ използване на празни думи“, „ние не искаме да харчим пари за маркетинг, ние продаваме“ … и мисля, че мога да изброя още много примери в този дух.
Прочетох много книги на различни учени, естествено най-много на Филип Котлър, обаче един ден попаднах на книгите на Jay Conrad Levinson и за втори път се влюбих в маркетинга. Всичко беше различно, възможно и близо да реалността.

За първи път имах аргументи за хората против маркетинга (рекламата, думата с която най-често се бърка маркетингът) за хората, който без да знаят всеки ден използват маркетинг техники за успеха на техния бизнес.
Jay Conrad Levinson винаги е твърдял, че най-добрият източник на нови клиенти са старите клиенти и че най-добрият маркетинг се характеризира според качеството, а не според количеството. Най-доброто и най-евтино маркетинг средство е доволен клиент. Двата най-добри начина за измерване на успешен маркетинг са: броят на запазените клиенти и печалбата, двете са силно свързани по между си.

Убедена съм, че всеки успешен бизнес се крепи на тези две прости стъпки и естествено много други по-сложни, обаче в крайна сметка всички тези процеси трябва да имат един и същ резултат: доволни клиенти и печалба.
Виждала съм успешни и неуспешни кампании (според опита ми досега). Най-успешните са като „по учебник“ и веднага се различават. Когато се използват различни канали за предаване на информацията, когато се избира правилната аудитория и се разглежда маркетингова среда.

Едно интегрирано решение за маркетингова задача започва с внимателно проучване на организацията ви, на целевата аудитория и на пазарната среда. Състоянието на организацията, начинът на живот на аудиторията и анализът на медиите са най-добрите улики, които да ви покажат правилната комбинация от тактики и оръжия, които ще доведат до максимални резултати. И всеки елемент от вашия микс трябва да извира и засили стратегическия резултат, който искате да постигнете.

Например една кампания direct mail може да постигне определени резултати. Но ако по време на тази кампания вашата целева аудитория чете статии за вас във вестника, ако са поканени на специално събитие, което вие спонсорирате, ако чуват интервю в радио предаване, ако виждат ваши билбордове, ако четат някъде за вас - тогава тази кампания е много по-силна и резултатите няма да закъснеят.

„Интегрираният маркетинг е отличителен белег на настоящето и бъдещето. Страхотна новина за любителите на Guerilla Marketing, но не чак толкова за любители на „класическия маркетинг“, живеещи в миналото, която биха искали да чуят“ (от статия Integrated Marketing на Jay Conrad Levinson).