fbpx Следипломното обучение - предпоставка за професионализъм | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Следипломното обучение - предпоставка за професионализъм

Следипломното обучение - предпоставка за професионализъм

Българската народна мъдрост "Човек се учи, докато е жив" трябва да бъде в основата на идентичността на нацията ни в условията на присъединяване в ЕС. Интензивността на промените в съвременните обществени отношения и в организацията на обществото изисква непрестанна грижа за професионалната квалификация. Организирането на продължаващо обучение изисква особени усилия, основани на национална политика, знания, практически опит.
Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) като звено на Университета за национално и световно стопанство е центърът за професионално и продължаващо обучение, в който 35 години се осъществява дейност за формиране на професионализъм в областта на икономиката, финансите, счетоводството, международните счетоводни стандарти, съдебните счетоводни експертизи, финансовия контрол, стопанскотото управление, публичната
администрация, правото, информатиката, маркетинга, интегрираните маркетингови комуникации, управлението на системи за качество, корпоративното управление, икономиката, правото и управлението на интелектуалната собственост, здравния и социалния мениджмънт. Този център е сертифициран по ISO 9001 : 2000 за внедрена система за управление на образованието, включително за осъществявана дистанционна форма на обучение и за магистърски степени в УНСС. ИСК издава документи за професионална квалификация, които отговарят на държавните изисквания за документи, издавани от висшите училища и регистрирани в Министерство на образованието. Свидетелството за професионална квалификация отговаря и на изисквания на Директивата на ЕС за взаимно признаване на квалификациите и се признава в чужбина. Издава се и сертификат на български и на английски език.
Институтът за следдипломна квалификация участва в много международни проекти и е търсен партньор в международното сътрудничество в областта на професионалната квалификация. Изключително успешно завърши проект за обучение на консултанти по професионално развитие с Федералната служба по
труда на Германия и Агенцията по заетостта в България. Изпълнява се българо-японски проект за създаване на Център за развитие на
управленски умения при ИСК, предимно насочен към потребностите на малките и средните предприятия.
Обучението започва през октомври

Благодарение на продължаващото вече осем години сътрудничество с Международния институт за общински служители в Калифорния, САЩ, Централният и Източноевропейски институт получи сертификат за обучение на общински служители. Съвместно разработеният учебен план бе одобрен от Сертификационния комитет и преминалите обучението ще получават сертификат на общинския служител на Международния институт за общински служители (IIMC) и свидетелството за професионална квалификация. Този институт е част от система, включваща 46 института при университети в Северна Америка и за първи път извън нея - в България. Така ИСК утвърждава мястото си на регионален център за Централна и Източна Европа. Вече 58 години философията на Международния институт за общински служители е чрез следдипломно обучение, осигурявано от университети, да се изгражда и поддържа професионализмът на общинските служители. IIМС има над 10 000 членове от 15 държави, включително от държави членки на Европейския съюз като Англия, Холандия, Белгия, Испания, Италия, Португалия. Има подкрепата на правителствата и на Асоциациите на общинските служители в посочените държави, които съдействат за обучението на общински служители. Учебният план съдържа учебни дисциплини предимно в три области и има интердисциплинен характер. Обучението е с практическа насоченост за формиране на умения да се решават въпроси на гражданите и на местното
самоуправление, да се оказва съдействие на бизнеса в населеното място и в общината, да се разработват и да се участва в международни проекти особено за трансгранично сътрудничество. o
За допълнителна информация:
София, бул. "Климент Охридски" № 2
е- mail: ips@mail.prosoft.bg; www.ips.bg.

Facebook коментари