fbpx Експортните компании отчитат ръст | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Експортните компании отчитат ръст

В глобален мащаб все повече фирми, които се занимават с износ, докладват растеж на приходите или печалбите в сравнение с компании, фокусирани единствено върху вътрешната търговия. Фирмите, които се занимават с експортна дейност, отчитат растеж от 48% ръст на печалбите през последните дванадесет месеца в сравнение с 36% на тези, които търгуват само на местния пазар.

Според 83% от представителите на българските компании в сферата на експорта възможността за физически контакт с клиентите може да увеличи продажбите. Директният контакт с клиентите допринася също за по-доброто разбиране на техните нужди (75%) и подобряването на удовлетвореността им (75%).

71% от българските износители заявяват, че бизнес център близо до техните клиенти може да увеличи процента на задържане на клиентите и да подобри разработването на по-добри продукти (71%). Според 52% от българските фирми друг фактор, който допринася за бизнеса на чужди пазари, е помощта на местните правителства при контакта с местни бизнес организации и предоставянето на съвети относно данъчното облагане (28%). Данните са от Регус.