fbpx 380 милиона евро за бизнеса по Джереми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

380 милиона евро за бизнеса по Джереми

Почти 80 фирми участваха в международен бизнес форум с участието на компании от България, Румъния и Македония. Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорерпредстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от Международен фонд „Козлодуй“.
По инициативата „Джереми 2“ под формата на кредити на половин пазарна лихва на разположение на българските фирми са 380 милиона евро. „Тези средства могат да се ползват както за инвестиционни, така и за оборотни нужди“, поясни Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за външния пазар. “Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона”, допълни Лорер.