fbpx Европейски конкурс за ИТ организации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европейски конкурс за ИТ организации

Български научни организации и фирми могат да участват в Деветия конкурс по тема „Информационни и комуникационни технологии” (ИКТ) на Седма рамкова програма на Европейския съюз, който е с бюджет 291 млн. евро. Конкурсът стартира на 18 януари 2012 година. Предложения се приемат до 17 април 2012.

Бюджетът за проекти в областта на индустриалната роботика е 82 млн. евро. Потенциални участници в тази част от конкурса са производители и потребители на индустриални и обслужващи робо-системи; доставчици на компоненти; академични институции и изследователски лаборатории с отличен научен капацитет.

С 30 млн. евро ще бъдат финансирани проекти за разработване на нови технологии и системи за запазване на цифрово съдържание, защита на неговата цялост и повторното му използване в бъдеще.

40 млн. евро са заделени за темата „ИКТ за достъп до културни ресурси” за проекти в области като персонализирано предоставяне на цифрово културно съдържание, платформи за предоставяне на цифрово културно съдържание за нуждите на науката и образованието, специализирани форми за предоставяне на цифрово съдържание, включително в триизмерен формат и др.

В тематичната област „Виртуален физиологичен човек” се очакват проекти, които разработват компютърни модели и симулации на физиологичните системи на човека и въздействието на различни фактори на околната среда върху основни заболявания. Заделеният бюджет е 66,5 млн. евро.

С общо 22 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на интердисциплинарните научни изследвания, които обединяват постиженията на квантовата механика с тези на ИКТ. Очакват се проекти, свързани с дизайн на нови изкуствени материали с предварително зададени свойства, нови химически съединения, нов вид процесори със значително по-висока производителност и изключително ниска консумация на енергия за нуждите на квантовата електроника.

Деветият конкурс ще финансира и системи, вдъхновени от невро- и био-технологиите. Независимо от изключителния прогрес в компютърните и невро науки, трудно може да бъде изградена изкуствена „мислеща“ система, сравнима дори с мозъка на просто насекомо. Затова целта на проектите, които ще се финансират, е да се научи повече за това как информацията се представя или “кодира” в мозъка и да се разработят прототипи на модулни изчислителни архитектури, наподобяващи мозъка. Общият бюджет по тази тема е 25 млн.евро.

Седма рамкова програма отпуска бюджет от 2,5 млн. евро за координиране на общности от учени, определяне на нови изследователски теми, засилване на обмена на идеи по национални и международни научни програми.