fbpx Европейски награди за предприемачество | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европейски награди за предприемачество

Европейски награди за предприемачество

Победителите във втория за България конкурс «Европейски награди за предприемачество» бяха обявени на церемония в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма от министър Трайчо Трайков.

Първа награда – статуетка и грамота, бе връчена на JUNIOR ACHIEVEMENT БЪЛГАРИЯ за проекта „УЧЕБНА КОМПАНИЯ ЗА СТУДЕНТИ”, в категорията „Насърчаване на предприемаческия дух”. На второ място се класира СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО”, ДОБРИЧ – с проекта „ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ” в категорията „Инвестиране в изграждането на умения”.

“Европейски награди за предприемачество” e конкурс за инициативи в подкрепа на предприемачеството, организиран от Европейската комисия. Той се провежда във всички държави-членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Турция, Хърватия и Сърбия. В България Министерство на икономиката, енергетиката и туризма координира националния етап от конкурса.

В националния конкурс могат да участват местни, регионални и национални публични органи, както и публично-частни партньорства с фондации, университети, институти, бизнес организации или предприятия в една от следните 5 категории - насърчаване на предприемаческия дух, инвестиране в изграждането на умения, подобряване на бизнес средата, подкрепа на интернационализирането на бизнеса и подкрепа за отговорно и интегриращо предприемачество

Победителят в националния конкурс и неговият подгласник ще получат правото да участват в европейския етап на конкурса, чийто финал ще бъде на 24-25 май 2011 година в Будапеща, Унгария. Ново жури, избрано от Европейската комисия, ще оцени всички проекти постъпили от държавите-участнички.

Ще бъде връчена по една награда във всяка от петте категории, както и една Голяма награда на журито за най-успешния от всички проекти. Наградите не са с финансови измерения, а освен престижа, който получават техните носители, те намират нови партньори за сътрудничество сред съмишленици от над 30 държави.

В последните години се наблюдава една тенденция на намаляване дела на микропредприятията и увеличаване дела на малките предприятия, които са в пъти по-стабилни икономически единици. Това говори за растеж на сектора на МСП и неговото укрепване. Друга тенденция е намаляване дела на предприятията от търговията и нискотехнологичните услуги за сметка растеж дела на средно и високотехнологичните производства и услуги.