Повече инвестиционни проекти през изминалата година

През 2013 г. са сертифицирани 15 инвестиционни проекта, на обща стойност 106.3 милиона лева, които се очаква да разкрият 894 нови работни места. Само сертифицираните инвестиционни проекти за първите 4 месеца на тази година са 8, на стойност 76.7 милиона лева и се предвижда разкриването на близо 3000 работни места. В момента тече процедура по сертифициране на нови 11 проекта в сферата на транспорт, информационни технологии, аутсорсинг, машиностроене, дървообработване, туризъм, на обща стойност 465.4 милиона лева.

Предприети са и мерки за законодателни промени, като е почти готов проектът на Закона за насърчаване на инвестициите, работи се по намаляване на бюрокрацията за бизнеса. Промените целят намаляване на административната тежест за инвеститори, кандидатстващи за получаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен проект, чрез облекчаване на изискванията към заявителите, инвестиционните проекти и документите за кандидатстване. С въвеждането на промените се цели максимално оптимизиране на процедурата по издаване на сертификат за клас инвестиция, ще се ускорят и сроковете за разглеждане на проектите.


 

Facebook comments