Групата GEFCO с нова корпоративна идентичност

Групата GEFCO с нова корпоративна идентичност

Една от най-големите световни логистични компании GEFCO и европейски лидер в автомобилната логистика, разкрива нова корпоративна идентичност, ново лого и слоган. Новият слоган на компанията „Партньори без граници“ („Partners, unlimited“) отразява амбицията на компанията за засилване на сътрудничеството  с партньори и клиенти чрез създаване на по-голяма стойност в световната си мрежа за доставки. През следващите години GEFCO ще продължава да се развива като разшири международното си присъствие и акцентира върху иновации с цел да изпревари бързо развиващия се пазар.

Новата корпоративна идентичност на GEFCO е в резултат на двугодишен проект на компанията. Главната цел на проекта е да разбере какво прави бранда предпочитан за клиенти и партньори. Това, което отличава GEFCO е културата, която наричат „Неограничена близост“, подкрепена от нагласата за изграджане на дългогодишни взаимоотношения чрез сътрудничество, с цел завилване на доверието и създаване на по-голяма стойност сред веригата за доставки.

Люк Надал, председател на Управителния съвет на компанията, коментира: “Нашата откритост, в комбинация със способността да се вслушваме и да учим от нашите партньори, означава, че винаги сме на правилния път. Точно това са посланията на новата ни корпоратична идентичност, новото лого и слоган. Жълтият квадрат с името на компанията представлява прозорец към света, а новият ни слоган “Партньори без граници” отразява нашите амбиции и потвърждава заангажираност към  клиенти и партньори.“

Думата “Партньори” представя нагласата за сътрудничество, с която GEFCO  изгражда взаимоотношения със своите клиенти, доставчици и служители, на основата на близост и взаимно развитие. "Без граници” изразява амбицията на компанията да расте по отношение на експертни възможности, географски обхват, устойчив растеж, креативност и иновации! 

След настъпилата промяна при акционерите през 2012 г., GEFCO засили дейностите си, като се фокусира върху по-широк диапазон услуги, от сухопътен, въздушен, железопътен и морски товарен транспорт до интегрирани логистични услуги (4PLs). Обещанието на компанията е да освободи клиентите си от логистични тежести и да им помогне да променят своята верига за доставки във верига на стойността. С оглед на този си стремеж, компанията разработи нови аспекти на дейностите си, като например GEFCO Промишлени услуги (GEFCO Industrial Services), която се занимава с управлението на операции по междинно сглобяване на модули с висока стойност в производствените обекти на клиентите.

През годините GEFCO запазва обема си от дейности с PSA Group, основен клиент на компанията, като същевременно разширява клиентската си база сред автомобилния сектор и други водещи световни индустрии. Новите сектори ( авиация, производство, тежко оборудване, енергетика, здравеопазване, мода, потребителски стоки, хранителни стоки, електроника и други) формират една трета от приходите на компанията. 

GEFCO разшири международното си присъствие в 60 държави. Благодарение на своите 13,000 служители от 90 националности, Групата обслужва 300 бизнес дестинации по целия свят.

Естественият растеж на компанията е придружен от силен външен растеж. По- конктретно, успешното интегриране през 2015 г. на IJS Global, холандска компания, специализирана в спедиторски услуги,  даде възможност на компанията да повиши нивото на предлаганите спедиторски услуги и да затвърди присъствието си в Китай, Югоизточна Азия и САЩ. В началото на тази година Групата обяви придобиването на испанската компания GLT, ключова стъпка към засилване на позиции на бързо развиващия се пазар между Европа и Мароко. Групата ще продължи с политиката на стратегически придобивания, подкрепена от изключително стабилна финансова ситуация.

Акцент върху иновациите

GEFCO работи в непрекъснато променяща се среда, характеризираща се с бързо увеличаващи се потребности и пазарни географски райони, все по-стриктна социална и екологична нормативна рамка и дигитални технологии, които преобразяват продуктивните процеси и потребителски живот.

От няколко години насам, компанията интегрира нови технологии в управлението на своята верига за доставки. По-конкретно, Интернет за нещата (IoT) помага на компанията да предлага услуги с висока стойност, особено по отношение на проследимостта, а голямата база данни улесняват планирането и оптимизирането на логистиката, което осигурява  по-ниски разходи и екологични ползи.

Съвсем скоро с цел да отговори на изискванията на потребителите, които все по-често търсят свръхперсонализирани услуги, GEFCO разработи „Автомобилът ми е там“- услуга, която дава възможност на крайните клиенти да управляват доставката на своите нови автомобили през мобилно приложение.

За да отключи креативнoст в GEFCO, компанията представи Академия по иновации, чиято цел е да открива иновативни проекти сред служителите си и да осигурява необходимите ресурси, за да подкрепи развитието им.

GEFCO предприема подход на „изпробвай и научи “за наблюдение на иновации като „чисти“двигатели, складови роботи и 3D резервни части. В заключение, компанията участва в процес на споделени иновации чрез сътрудничество с ускорители и инкубатори, директно със стартъпи, училища и лаборатории. Този подход на сътрудничество ще даде възможност на компанията да расте в различни области, като например споделени пътувания с електрически автомобил и онлайн сервизни центрове за услуги по поддръжка/ремонт за потребители.

 

 

Facebook коментари