fbpx Индустриал Комерс ЕООД стартира проект за безработни младежи до 29 г | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Индустриал Комерс ЕООД стартира проект за безработни младежи до 29 г

Стартираща информационна среща представи проект „Имаш шанс за нова работа – използвай го“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на процедура „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта възлиза на 256 000.00 лв., от които 174 080.00 лв. са европейско съфинансиране, 30 720.00 лв. са национално съфинансиране, а 51 200.00  лв. са от собствено финансиране.

Цел на проекта е предоставяне на възможност на безработни младежи до 29-годишна възраст да започнат нова работа, отговаряща на техните потребности за трудова реализация и за активно поведение на трудовия пазар, в съчетание с политиката на работодателя за развитие на човешките ресурси в компанията.

При реализацията Индустрила Комерс се стреми към постигане на устойчива заетост за безработни лица до 29 годишна възраст и повишаване нивото на компетентност като мотивация за успешно кариерно развитие. Създаване на благоприятна работна среда като фактор за успешна адаптация към спецификата на новите работни места е неразделна част от изпълнението на проекта.

Индустриал Комерс извърши внимателен подбор на безработните младежи, като избра хора с подходящо образование, така че предложената им позиция да им предостави оптимална възможност за запознаване със спецификата на длъжността и усвояването на тънкостите в професията. Всеки нов служител има за партньор опитен колега, с когото заедно навлиза в профила на дейността си. Реализирането на проекта ще даде шанс за професионална реализация на търсещи работа младежи, за промяна на икономическия им статус, за излизане от социалната изолация, за усвоявана на нови знания и умения за успешна адаптация към динамиката на пазара на труда.