fbpx Ипотечното кредитиране е най-атрактивния продукт | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ипотечното кредитиране е най-атрактивния продукт

Банките полагат усилия най-вече в предлагане на атрактивни жилищните кредити, където промените бяха най-много, според анализ на www.MoitePari.bg. Четири банки подобриха своите оферти, като мерките включваха намаление на лихви и такси. Въпреки някои новости, редица банки остават без нова визия за своите продукти. През изминалия месец 6 банки предприеха удължавания на срокове, в които ще продължат да са актуални настоящите им условия по продукти. Повечето от тях ще са валидни до края на август и септември. Това недвусмислено сочи, че до началото на новия бизнес сезон, банките ще залагат на вече установените параметри и съобразно икономическата обстановка, през есента може би ще предприемат корекции.

Продължава тенденцията за понижения на лихви по депозити, която с голямо закъснение води след себе си понижения на лихвите по кредити. Новите лихви по депозити не са с големи понижения, поради което последващият ефект върху лихвите по кредити е още по-малък.
По-висока от обичайната активност показаха банките при промени в потребителски заеми за физически лица. Активността беше по-висока в първия ден от изминалия месец, в който пет банки коригираха лихвите си. Посоката на промени беше в понижение на лихвите и другите компоненти, участващи в Годишния процент на разходите. Добър сигнал е, че банките не променят в посока понижение само лихвите, но и таксите по заемите.