fbpx Изкуствен интелект ще помага при диагностика на рака | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Изкуствен интелект ще помага при диагностика на рака

ЕxaMode е абревиатура на EXtreme-scale Analytics via Multimodal Ontology Discovery & Enhancement и по своята същност е проект в областта на big data (обработката на големи данни) в здравеопазването. Неговата цел е да разработи иновативни методи за обработка на големи обеми от клинични данни посредством суперкомпютър. За целта, като част от инфраструктурата на проекта, ще бъде използван един от най-добрите високопроизводителни компютри. Новите методи в областта на изкуствения интелект, ще подпомагат изследванията на хистопатологията – микроскопско изучаване на проби от тъкани (биопсии) с патологични изменения, което се явява важен инструмент при поставяне на точна диагноза при ракови заболявания и други патологии. Данните ще включват дигитални хистопатологични изображения и техните анотации.

Алгоритмите за изкуствен интелект ще създадат революция в процесите на патологичното диагностициране. В проекта ще се използва deep learning технология за изграждане на семантични представяния на обекти и отношения в мултимодални данни. Обогатяването на текста със семантични метаданни и извличането на хомогенни характеристики от хетерогенни изображения, ще доведе до по-лесно откриване на знания. Тези знания ще се прилагат за компресиране, сегментиране и класифициране на медицински изображения и ще бъдат използвани при вземането на решения относно диагностицирането и лечението.

В проекта участва и българската фирма Sirma AI, която ще ръководи работата по управлението на мултимодални знания. Компанията ще поддържа семантична интеграция на мултимодални знания в проекта, използвайки GraphDB и домейн онтологии. Sirma AI ще използва методи за анализ на текст, за да извлече структурирани данни от медицински записи на няколко европейски езика, както и от анотации на хистопатологични изображения. След това те ще бъдат обединени с наличните структурирани знания.

Българската софтуерна фирма ще има основна роля за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта към бизнеса и пред широката общественост. В допълнение, Sirma AI ще има принос и за определянето на семантичния модел.