fbpx Износът се е свил през януари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Износът се е свил през януари

Износът се е свил през януари

Според анализаторите на Райфайзенбанк (България) краткосрочните индикатори потвърждават негативни тенденции в българската икономика. Спадът на промишленото производство се е ускорил през януари до 3.1% на годишна база, а оборотът на вътрешната търговия се е свил спрямо януари 2011 г. с 3.3%. Износът на стоки спада в номинално изражение – с 10.2% спрямо същия период на миналата година.
През февруари месечната инфлация се е ускорила до 0.9% поради поскъпването на храните и горивата, след като суровият петрол достигна исторически най-високата си цена, измерена в евро. Състоянието на пазара на труда също се влошава – след отчетената безработица от 11.4% през последното тримесечие на 2011 г., през януари и февруари 2012 г. безработицата рязко се е повишила и достига 13.5%. Кредитите както за фирмите, така и за домакинствата са отбелязали спадове през февруари – съответно със 118.8 млн. лв. (0.4%) и 45.5 млн. лв. (0.2%) спрямо януари. Влошило се е и търговското салдо, а оттам и текущата сметка на платежния баланс, която през януари е била отрицателна в размер на 112 млн. евро.