fbpx Как да повишите производителността? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как да повишите производителността?

Как да повишите производителността?

Как да повишите производителността си и да бъдете конкурентоспособни? Това е темата на конференция, организирана от водещата консултантска компания - Некст Консулт съвместно с Българска стопанска камара на 17 септември 2014 (сряда) от 10:00 часа в залата на Българска стопанска камара на ул. Алабин 16-20.

Събитието е насочено към български производствени предприятия, за които производителността, ефективността на бизнес процесите и постигането на високо качество на производство са от ключово значение за успеха на техния бизнес и установяването на устойчива конкурентоспособност на вътрешния и международните пазари.

Събитието ще бъде от полза за всички собственици и топ мениджмънта на компании, които са осъзнали нуждата от осъществяване на цялостна трансформация на системата за управление, организацията, бизнес процесите и практиките на работа за постигане на значителни подобрения в производителността и качеството на производство или в предоставянето на услуги.

По време на събитието ще получите данни и ще обменените мнения кои са основните предизвикателства, пред които са изправени българските компании (най-вече в областта на промишленото производство, машиностроенето, инженеринговата дейност, автомобилостроенето, мебелната индустрия и др.)

Ще научите повече за Lean трансформацията, като вече наложил се в световен мащаб модел за управление, който се използва от водещи компании за елиминиране на всички дейности и процедури в процесите на производството, които отнемат време, но не създават добавена стойност за клиентите.

Ще се запознаете с методологията 20 Ключа® (20 Keys®) за осъществяване на Lean трансформация – надеждна алтернатива за подобряване на дейността на българските производствени предприятия. Ще Ви разкажем също как тя се прилага в България, кои са критичните точки в управлението на такъв проект и какво следва да се направи, за да се постигне дългосрочен успех

Ще Ви разкажат за световния опит и пътищата за преодоляване на идентифицираните дефицити по отношение на производителност на труда, качество на продуктите и услугите и ефективност на процесите

Своя опит ще споделят Биомашиностроене АД, една от успешните производствени компании, като пример за мениджърски състав, осъзнал необходимостта от повишаване на качеството и производителността на труда и реален изцяло български проект за осъществяване на т.нар. Lean трансформация

Ще се запознаете също с управлението на човешкия капитал, базирано на компетенциите и специално разработената система за оценка на компетенциите

Участието в конференцията е безплатно и може да се регистрирате на http://events.bia-bg.com/%2Bb%2B%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%2B+20+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF/1/YBeTchKbINeLcleng1erc1ePIRaDYVOLcFaXcFK3cVKPMJaLcBaDIdKrcl?utm_source=Productivity+Increasing+17092014+2&utm_campaign=74664920a1-Productivity_Increasing9_1_2014&utm_medium=email&utm_term=0_10c15ed59f-74664920a1-