fbpx Високите цени на горивата и храните пречат за възстановяването | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Високите цени на горивата и храните пречат за възстановяването

Бавното възстановяване на пазара на труда и растящата инфлация ще са основните пречки пред набралото скорост в края на миналата година възстановяване на потреблението на домакинствата. Такива са изводите за тричесечието на анализаторския екип на УниКредит.

Нарастващите цени на горивата и храните ще поставят под сериозен натиск голяма част от българските домакинства на фона на данните, че половината от разходите на средното българско домакинство отиват за хранителни продукти и енергия. „Средностатистическото българско домакинство заделя една трета от разходите си за хранителни продукти, а още 15% за различни стоки и услуги, чиито цени са пряко свързани с тези на горивата”, се посочва в анализа.

Освен натиск върху домакинствата, ръстът в цените на горивата поражда и опасения за конкурентноспособността на българския износ, тъй като икономиката ни използва почти 2,5 пъти повече енергия на единица БВП в сравнение с средното в ЕС, но тези опасения се смекчават от факта, че неефективното използване на енергия е по-скоро проблем на домакинствата, тъй като 2/3 от общото потребление на енергия е в този сектор.

Бавното възстановяване на домакинствата обаче ще продължава да задържа растежа на БВП, който според прогнозите на УниКредит за тази година ще е 2,6%, а за 2012 – 3,3%. На реализирането на по-високи нива на ръст на БВП ще тежат и очакваните по-бавни темпове на растеж на водещите икономики и силното евро, посочват експертите на УниКредит.

Техните прогнози са, че с изключение на високи цени на храните и енергията, инфлацията при останалите стоки и услуги се очаква да остане ниска, поради слабите темпове на възстановяване на вътрешното търсене.