fbpx процес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

процес

Много компании не успяват да оформят завършена картина на своя кандидат за лидер, защото процесите, които описват всъщност са недействителни.
 Всички, за които иновациите са начин да се развиват и да вървят напред, могат да се включат в “INNOVATION TALKS” - интерактивна дискусия с международно участие на тема “От къде идват иновациите”.
Не съм от адвокатите, които биха съветвали клиентите си да водят дела до припадък (въпреки че в някои случаи това се налага или просто няма друг начин), но през богатия си съдебен опит всеки път съм изпитвала огромно лично удовлеторение, когато в рамките на съдебен процес страните чрез взаимни отстъ
Бавното възстановяване на пазара на труда и растящата инфлация ще са основните пречки пред набралото скорост в края на миналата година възстановяване на потреблението на домакинствата.
Основната регламентация на сертифицирането и обследването е представена в специален раздел на Закона за енергийната ефективност(ЗЕЕ), приет от Народното събрание и обнародван в Държавен вестник на 5.03.2004 г. Той се основава на Енергийната стратегия на България, приета през 2002 г., нормативните уредби на страните от Европейския съюз, Директивите на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз по отношение на енергийната ефективност, Европейската енергийна харта, Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.
В стопанската наука и практика понятието "логистика" е заимствано от военното дело. Според някои публикации използването на термина "логистика" във военното дело датира от Х в. от н.е., като се привеждат изказвания на Византийския император Лъв VI (866-912), който определя логистиката като изкуство за снабдяване е придвижване на армията.