fbpx Спорът принадлежи на спорещите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Спорът принадлежи на спорещите

Не съм от адвокатите, които биха съветвали клиентите си да водят дела до припадък (въпреки че в някои случаи това се налага или просто няма друг начин), но през богатия си съдебен опит всеки път съм изпитвала огромно лично удовлеторение, когато в рамките на съдебен процес страните чрез взаимни отстъпки постигнат споразумение и „заровят томахавките”. В много случаи клиентът стига до съда като крайна стъпка, когато са се изчерпали възможностите самостоятелно да се споразумее с партньор, който не му плаща, въпреки достатъчното изчакване, или с партньор, който не желае да го компенсира за загубите и/или пропуснатите ползи от забавено или лошо изпълнение на договор, или да се споразумее със свой работник или служител при възникнал трудов спор, или да разреши личен спор. Във всички изброени случаи ползите от разрешаването на спора без да се стига до съда са незаменими.

Винаги съм споделяла разбирането, че „И най-лошото споразумение е по-добро и от най-доброто съдебно решение” и клиентите ми са се убеждавали в това, както по време на висящ съдебен спор, проявявайки мъдрост, разбиране и толерантност за постигане на удовлетворително споразумение, така и когато са се обърнали към мен още с възникването на конфликта и посредством общи усилия и техники за водене на преговори са намерили взаимно приемливо решение.

След 20 години интензивен процесуален опит и опит като корпоративен адвокат се докоснах до медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове и вече две години мога смело да кажа, че тя е моята страст и предизвикателство. Ползите от медиацията са безспорни, тъй като чрез нея всеки може сам да вземе решение как да разреши проблемите си и да защити интересите си, като запази добрия тон в търговските си, личните и бизнес отношения, като спести време, нерви и пари.
Много често конфликтите възникват между партньори, компании, между работещите в тези компании, дори между собствениците на две различни компании и др. И когато тези конфликти възникнат, е много трудно, почти невъзможно страните да възстановят отношенията си, да работят или да правят бизнес заедно.

Какво e медиацията? Това е нова култура на общуване, нов подход за решаване на спорове

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните подпомагани от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, решават възникналите между тях противоречия по доброволен път за постигане на взаимно приемливо споразумение. Наред с арбитража, медиацията е способ за алтернативно решаване на спорове извън съда.

Защо процедурата е толкова успешна и привлекателна?

Доброволна
Започва по желание на страните и продължава докато те преценят и имат нужда от нея. Спорещите страни имат правото да изберат един от няколкото възможни начина за разрешаване на възникналия помежду им спор и то този, който би се оказал в най-голяма степен подходящ за евентуално запазване на бъдещите им отношения.

Поверителна и конфиденциална
Всичко, което се обсъжда по време на медиацията, както и представените от страните документи в процедурата, са поверителни. Те не могат да бъдат разкривани от участниците в нея, както на трети лица, така и на друг участник в процедурата по медиация, без изричното съгласие на страната, дала информацията. Гаранция за поверителността са декларациите за поверителност и конфиденциалност, които се подписват от участниците, а в допълнение медиаторът няма право да свидетелства в евентуален съдебен процес по същия спор.

Подпомагана от трето – неутрално лице
Медиаторът е независим, неутрален и безпристрастен експерт, който подпомага страните да преодолеят напрежението помежду си и да общуват по-лесно, да възстановят комуникацията и да преценят внимателно интересите и нуждите на всяка от страните, да им помогне да постигнат най-изгодното и реалистично общо за тях решение.
Бързина и ефективност
Процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в зависимост от спецификите на случая. Обикновено след няколко срещи става ясно дали спорът може да приключи със споразумение.

Икономически изгодна
Времето е пари, а медиацията спестява време. Тъй като времето за разрешаване на спора е кратко, таксата, която страните заплащат за медиация, обикновено е малка в сравнение с обичайните разходи за разрешаването на един спор, който продължава години. Наред с това, се спестяват допълнителните разходи, свързани със съдебното производство, както и ценно време, енергия и нерви, с които обикновено е свързано съдебното разрешаване на спора.

Управлявана от страните, гъвкава и неформална процедура
Процедурата се провежда по правила, определени съвместно от страните и медиатора, и във време и място, удобни и приемливи за всички участниците. Етапите и начинът на провеждането й са в под контрола на страните, могат да бъдат променяни в зависимост от техните нужди и спецификите на спора.

Креативен подход и взаимно изгоден резултат
Страните сами определят и насочват към удачното разрешение на спора помежду им, така че то да отговаря на интересите им. Така обикновено и двете страни са удовлетворени от резултата. По тази причина постигнатото в медиацията споразумение най-често се изпълнява бързо и доброволно и е доста устойчиво.

„Спорът принадлежи на спорещите” е казал Конфуций, поради което считам, че при правилната намеса на един наистина добър медиатор страните могат да намерят най-добрият за тях изход от всеки спор, да съхранят морала и нервите си, да спестят време и пари, както и да не изгорят мостовете помежду си, да запазят личните си и делови взаимоотношения.